Гергана Раковска, председател на Фондация „Бизнесът за образованието“ и директор на Националния борд на сертифицираните кариерни консултанти в България

От години работя за подобряване на връзката между академичните институции и работодателите, така че да се осигури модерно и качествено образование, конкурентоспособна работна сила и по-добро качество на живот на българските граждани.

Според мен много важно е работодателите да полагат усилия, за да си осигурят необходимите им кадри, и вече виждаме напредък в тази насока. Преди например само няколко IT компании имаха обучителна академия, сега такива академии имат доста фирми, за да обучават нужните им специалисти. Стъпка в добра посока е, че държавата и работодателите напоследък полагат все повече усилия за дуално образование и законно това става възможно. От друга страна, университетите са много консервативни, но и при тях вече има промени в посока създаване на връзки с бизнеса и осигуряване на практическа насоченост на обучението.

Една от причините нещата да се раздвижат и във ВУЗ-овете е осезаемият недостиг на студенти.

Доста ме учуди фактът например, че в едно много мъничко градче в Централна България в рамките на един месец бяха ходили представители на четири университета, за да привличат студенти. Това ме кара да мисля, че висшите учебни заведения са осъзнали нуждата от промяна и че няма как нещата да се случат без нея.

Положителна стъпка е и промяната в Закона за висшето образование, която обвързва финансирането на висшите учебни заведения с данните от рейтингите им. Това, което ме притеснява, обаче е, че много от университетите продължават да предлагат специалности, които традиционно не са техни. Например „Право” в строителен университет. Според мен ВУЗ-овете трябва да се фокусират върху това, което могат да правят и в което са добри. Образователният пазар е достатъчно добре развит в България, Европа и по света

и възможността да се учи извън страната е достатъчно голяма. Като кариерен консултант, когато се срещам с млади хора, които искат да получат качествено висше образование, за някои специалности ги съветвам да останат в България, защото нивото на обучението ни е доста високо - например по медицина, физика, математика, информатика, софтуерно инженерство.

Винаги съм поддържала тезата, че университетът трябва да подготви специалисти, които ще работят поне 40 години на този пазар.

Знанията, които получават завършващите бакалавърска степен трябва да бъдат основополагащи и широки,

за да може над тях да се надгражда специализацията. Естествено ученето продължава през целия живот и това е посланието, което отправяме с всички проекти и инициативи на Фондацията „Бизнесът за образованието“

Един от много успешните ни проекти например е „Be positive“. С партньорите си от Великобритания, Австрия, Гърция, Испания и Швеция разработихме иновативен обучителен метод, който насърчава и окуражава младите безработни хора. Този проект беше много интересен, защото почива на принципите на позитивната психология, защото всъщност трайно безработните имат много ниско самочувствие и не са уверени в себе си. Световните изследвания показват, че дори да имат възможност да започнат работа, тази несигурност и липсата на умения да работят в среда с други хора много бързо водят до поредната загуба на работно място. Ето защо чрез модулна програма работихме с хора от различни целеви групи от Шумен, Варна и Бургас.

Комбинирахме много малко теория с повече практически задачи,  игрови ситуации и осъществяване на обратна връзка с всеки човек. Основната ни цел беше да накараме тези хора да видят доброто в себе си, да повярват във възможностите си и да се опитаме да ги накараме да излязат извън традиционните си възгледи и да приемат нови стъпки за собственото си развитие. И мисля, че успяхме. 

 

Сподели във Facebook