Дискусия

13 Декември 2016

2853

Животът днес

Дълбоко вярвам, че в България – като малка държава – имаме два основни ключови ресурса – природата и хората. Чудесни примери са сравнително малки на брой жители нации като Холандия, Белгия, които инвестират целенасочено и дългосрочно в развитието на човешкия потенциал и берат сочни плодове от тази политика.

Цветелина Тенева е основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Организацията предлага съвременни подходи за развитие на бизнес умения, предоставя тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри и бизнес работилници. Тенева е маркетинг експерт като образование и основна професионална област, надградена в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, продуктово развитие и иновации. Има опит като марком мениджър и маркетинг директор в Орбител, а преди това – ПР експерт в Правителствената информационна служба.

Бизнесът в България вече ясно осъзнава ценността на този ключов ресурс. Човешкият капитал се цени високо особено в компании, които по някакъв начин са свързани с чужбина, но положителното е, че тенденцията е ясна и възходяща и сред българските работодатели.  

Работейки по програми за развитие на кадрите в редица големи международни и български компании, виждаме теми като управление на личните ресурси, ангажиране в процес на съвместно създаване на решения (co-creation), ориентация към стимулиране на потенциала на хората, а не просто „наливане” на поредната информация в главите им. За нас в The Business Institute е професионално удоволствие да сме част от такива програми – това са ценностите, с които и ние работим и създаваме продуктите си. Свидетели сме на такива примери в телекомуникационната, във финансовата индустрия, в бизнеса с бързооборотни стоки, при фармацевтичните производители и търговци, при IT и аутсорсинг компании – макар и в по-различна траектория – също имат интересни постижения.

Видими с просто око са две от най-бързоразвиващите се индустрии в България –

тази на информационните технологии, както и на аутсорсинг услугите (както IT, така и BPO – busness process optimization). Десетки хиляди са липсващите кадри в тези индустрии и компании. Неслучайно „сините карти” - разрешителни за работа на висококвалифицирани чужденци в България – дойдоха именно от тях. С цел задържане на кадрите тези компании са (и ще продължат да бъдат) пионери в employer brading програмите, тоест тези, които правят една компания привлекателно работно място. Развитието на ключовите кадри в тези компании е силно на фокус. Най-често за тях се търсят високопозиционирани програми в областта на лидерство и управление на хора, управление и оптимизация на оперативни процеси, провеждане на стратегията в действие, управление на проекти. В нашите програми с такъв профил виждаме мениджъри, които целят сериозно надграждане именно в техните бизнес и мениджмънт умения.

Недостигът на кадри обаче трябва да бъде решаван и с осигуряване на „свежа кръв”.

Под този натиск все повече компании се приближават все повече до дейностите обучение и образование. Някои от тях създават собствени вътрешни академии. И тъй като бизнесът с обученията не е основен за тях, често търсят външни партньори, с които заедно да структурират и управляват методики за учене, дизайн на програми, проследяване на резултатите. Компании – отделно или в сдружения – се обръщат към университетите за изготвяне на (по-често) магистърски програми по поръчка. Такава традиция има Висшето училище по застраховане и финанси, с което The Business Institute партнира в обща магистърска програма по иновации, предприемачество и финанси. Има добра практика на Българската аутсорсинг асоциация в сътрудничеството ѝ с Пловдивския университет.

Друга индустрия, в която виждаме търсене на кадри, е тежката индустрия, добивни производствени предприятия.

В последните години този тип професии не са сред модерните. А в тези компании има сериозни възможности и перспективи за развитие за добре образовани кадри.

Резултатите в образователната система са въпрос с висока сложност, защото касаят цялата система. Свидетели сме, че от различни посоки промяна се случва. Очаквано, тя отнема време.

Връзката между образованието/обучението и бизнеса обаче е в по-малка степен въпрос на конюнктура и повече – на добра воля и креативност. С други думи, да не бъдат „загубени в превода”, а напротив – отворени към нестандартни решения.

Предлагането на обучителни услуги е добре развито.

Развива се и сферата на неформалното образование. Когато преди близо три години и половина започнахме нашата alternative MBA програма, в която акцентът е на знания и умения, а не на дипломата (защото няма такава), гледахме на това като на експеримент. След почти шест випуска можем еднозначно да кажем, че практиците са все по-активно търсещи и ориентирани към конкретните ползи в реалната им работа. Тенденцията се потвърждава и след въвеждането на пазара на редица специализирани Майсторски класове с аналогично предложение.

В нашата практика има тенденция все повече бизнеси да търсят съдействие на обучителни компании при конструиране и/или изпълнение на вътрешни програми за развитие – както насочени към задържане на кадри, така и към „отглеждане” на нови. Видима е тенденцията и към търсене на нестандартни форми на учене – чрез преживяване, с бизнес симулации, чрез игри – все формати, които са новата вълна в обученията на възрастни.

Когато става дума за формалното образование, виждаме промяна в нагласата на водещите университети –

отваряне за сътрудничество с бизнеса. Вече споменах за добрите практики във Висшето училище по застраховане и финанси, което е лидер в това отношение, както и за Пловдивския университет. Ясна тенденция виждаме в Стопанския факултет на Софийския университет, който е с много добро реноме, както и в други институции.

За завършващите към момента бакалавърска степен е важно да имат реалистични очаквания. Дипломата е важна основа за професионално развитие, дава знак за наличие на т.нар. фундаментални знания. Стъпването в бизнес средата обаче иска още учене. Полезно е за младите експерти да търсят компании, които са отворени да дават знания и да изграждат кариерно своите кадри – това е прекрасно продължение на университета!

Наблюденията ни от шест години насам показват, че изборът на магистърска програма е важен за професионалното развитие. Правилната преценка тя да бъде практически ориентирана и да създава широка основа за професионално развитие е много ценна! Виждаме плюсове в това завършилият бакалавър да придобие няколко години професионален опит, за да избере своята магистратура осъзнато и с максимална полезност за развитието си.

Сподели във Facebook