Дискусия

29 Ноември 2016

2962

Животът днес

Илия Терзиев, изпълнителен директор на „Литекс Моторс“

Ръководя единствената компания за асемблиране на автомобили в България днес. Съвместно с най-големия частен китайски производител Great Wall Motors изградихме завод за производство на автомобили с капацитет до 50 000 автомобила годишно, предназначени за всички европейски пазари. Производството на компанията е ситуирано в с. Баховица, област Ловеч, докато администрацията ни се намира основно в София. Имаме удоволствието да работим с екип от млади и амбициозни професионалисти, заети в производство, логистика, маркетинг и продажби, следпродажбено обслужване и т.н.

Смятам, че на пазара все пак се усеща недостиг на кадри. Мога да споделя от нашият личен опит, че основен проблем е привличането на инженерни и изобщо специализирани кадри извън столицата. Малкият град не може да удовлетвори нуждата от социален живот на младите хора. Този повсеместен урбанистичен проблем е резултат от дългогодишните държавни политики. В това отношение

държавата трябва да подпомогне българския бизнес, да създаде нормални и желани условия за живот на младите хора

в страната. Ние, като социално отговорна компания, загрижена за бъдещето на българското общество, подкрепяме инициативите за младежка заетост. Участваме в държавни оперативни програми, работим със средни и висши училища и сме щастливи, че можем да задържим и привлечем млади специалисти извън столицата. 

 

Що се отнася до образователната ни система, то техническите и инженерните специалности продължават да бъдат сред най-желаните от кандидатстващите във висшите учебни заведения. Специалистите, които излизат от техническите ни университети са силно търсени и намират реализация в западните икономики. Последното го казвам със съжаление. Фактът, че „Литекс Моторс“ е единственият производител на автомобили в България, ни поставя в позиция да обучаваме сами нашите служители, заети в производството. Пред тях се откриват много възможности за обучение и развитие.

Преди 5 години, когато стартирахме нашия амбициозен проект, ние много внимателно подбрахме първите млади специалисти

с ясната идея, че именно тези млади хора ще бъдат основоположници и последователи. На първо място, те бяха подбрани, обучени и ръководени от доказани професионалисти в областта, хора с дългогодишен международен опит в заводите на Nissan, Toyota, Great Wall и MAN. Освен това служителите на „Литекс Моторс“ преминават периодични обучения при нашия основен партньор Great Wall Motors в Китай.  Като цяло мога да кажа, че в страната ни не съществуват традиции в автомобилостроенето и ние сме тези, които трябва да ги създадат и наложат. Това в известна степен ни позволява да дадем шанс за професионално развитие и реализация и на млади хора без опит в областта.

Служителите на една компания са нейният най-ценен ресурс. Ние вярваме в това и се опитваме да инвестираме достатъчно в нашите служители, като им предоставяме възможности за обучение и професионално развитие. Поради динамиката на света, в който живеем, част от току-що завършилите млади хора не са склонни да тръгнат от най-ниското стъпало, а са нетърпеливи и искат бързо кариерно развитие. Работата при нас е натоварена с достатъчно отговорности и им предлага всекидневни предизвикателства. Според мен именно по тази линия понякога се получава разминаване между интересите на работодателя и младите хора, които са в началото на своя професионален път. Те трябва да разберат, че опитът идва с времето, с практиката и с различните ситуации, в които ги поставя всекидневно тяхната работа, че трябва да продължат да учат, ако искат да се развиват. 

 

България е страна с добре функционираща образователна система, която през годините е доказала,

че от родните училища и университети излизат достатъчно подготвени млади хора. Това, което може да се промени и аз определено виждам, че се правят стъпки в тази посока, е да се търси по-близкото сътрудничество между бизнеса и учебните заведения – висши и средни. Тук става въпрос за изграждането на едно дългосрочно сътрудничеството и партньорство, което да бъде в интерес и на двете страни. Българското образование трябва да се адаптира спрямо промените, които настъпват, да отговори на нуждите на бизнеса, като подготвя правилните специалисти с необходимия набор от знания. От друга страна, бизнесът също трябва да заяви от какви професионалисти има нужда и да съдейства за тяхното изграждане

чрез споделяне на опит и добри практики. За да се случи всичко това, е нужно да се установи диалог между бизнеса и българското образование. Много полезно е тук да споменем за т. нар. дуална система на обучение, която е доста успешно въведена и функционираща в Германия и отчасти в Австрия и Швейцария. Едновременното придобиване на теоретични и практически знания и умения е от изключителна важност за младите хора, правещи първи професионални стъпки. Тази форма на обучение създава сигурност и прогнозируемост както за младите хора, така и за работодателите. Да не говорим, че тук става въпрос за един постоянен диалог между образователната система и бизнеса.  

През последните години могат да бъдат посочени доста примери за успешно сътрудничество

между бизнеса и университетите в България. Нашата компания също установи добри отношения с вузовете в тази посока. През годините ние си сътрудничим с техническите университети в София и Габрово, също така със специализирани училища в няколко града. 

Друга посока, в която могат да си партнират българското образование в лицето на висшите учебни заведения и бизнесът, е прякото споделяне на практически опит и ноу-хау от утвърдени специалисти. Все по-често се случва хора от практиката да организират дискусии по реални бизнес казуси, да изнасят лекции или семинари пред студенти от различни специалности. Това помага на тези млади хора по-лесно да се ориентират и да изберат каква да бъде тяхната професионална реализация.   

Не на последно място,

трябва да посоча и практиката за провеждане на стажантски кампании в българските фирми.

Това е един чудесен начин младите хора да попаднат в реална бизнес среда и да се запознаят с изискванията и предизвикателствата, която тя поставя пред тях. Чрез тези стажантски програми те имат възможност да „сверят своите часовници“ и да си дадат оценка. Важен е не само практическият опит, който те ще придобият, но и това, че тези програми им позволяват да работят в екип, да работят в посока на развитие и усъвършенстване на т.нар. меки умения, които са много важна част от тяхното изграждане като професионалисти.

За да се случи пресичането между интереса на бизнеса и българското образование, е необходимо да се установи постоянен диалог, но също така е нужно да имаме ясно изградена и дългосрочна държавна политика в тази насока.

Не бива да забравяме, че държавата е тази, която трябва да осъществи промяната, за която говорим. Един от начините това да се случи е, като се идентифицират структуроопределящите отрасли със стратегическо значение за развитието на икономиката и се създадат стратегии за тяхното развитие. Част от тези стратегии включват професионалната подготовка и обучение на млади специалисти.

 

Сподели във Facebook