Проф. Пламен Мишев, д.ик.н., УНСС, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси”

Според мен проблемът във връзката между бизнеса и образованието е недостатъчната комуникация. В този смисъл и двете страни имат трески за дялане. Аз съм от едната страна на бариерата – тази на висшето образование, ако съм от другата страна, сигурно ще мисля по друг начин. Но за мен обучението в университетите не е, за да дава професионален опит, а да разширява мирогледа на младите хора. Компаниите имат различни начини на работа, затова и не можем да подготвим кадри, които да са готови веднага да постъпят във всяка фирма. А бизнесът естествено предпочита да вземе някой специалист, вместо да започне обучение и подготовка на изцяло нов служител. Оттук започва и разминаването между вижданията на компаниите и студентите. Основният проблем в България според мен е, че сме част от много развита общност, с която непрестанно се сравняваме. Затова и всеки абсолвент иска да получава голяма заплата и да живее добре, а пък бизнесът ще е най-доволен, ако му плаща 500 лв. на месец. По тази причина много от студентите завършват тук и заминават да работят в чужбина.

И все пак бизнесът може да помогне много на образованието. Съгласуването на учебния план между двете страни на бариерата не би дало някакъв ефект. За тях това е само един списък с теми, които се изучават. Иначе се правят опити. Преди години в Англия имаше професори от определени компании. Те даже получаваха заплатите си от тези компании и донякъде това беше добра инициатива. От една страна, професорът се явява като рекламно лице на въпросната фирма, отбира най-добрите кадри във випуска, а от друга страна, така се облекчават държавата и университетът. При нас обаче като че ли бизнесът не желае да се ангажира толкова много, не проявява голям интерес към научно-преподавателските дейности. А за мен компаниите може да подпомогнат образованието, като се превърнат в друга активна страна. Например може да обучават избрани студенти в последния курс паралелно с преподавателите, а за целта трябва да се прояви по-голям интерес.

Но не трябва и да следваме единствено интересите на бизнеса. Доколкото знам, общите специалности се търсят повече от бизнеса, защото пазарът е непредвидим. Една специалност днес се търси навсякъде, утре друга ще заеме мястото й. Ако обърнем поглед към изявленията в медиите, бизнесът казва, че ние не обучаваме достатъчно добре студентите, ние пък твърдим, че искат от нас невъзможни неща. Въпреки разликата в гледните ни точки ние неминуемо ще продължаваме да работим заедно, ръка за ръка, за да вървим напред и нагоре.

Сподели във Facebook