Дискусия

21 Септември 2016

1261

Животът днес

Розалина Лъскова е изпълнителен директор на сдружение „Образование без раници”, създател на организацията „Шар Жар”, културен мениджър и анализатор в сферите културни и творчески индустрии, управление в изкуствата, култура и образование, социални иновации и човешки капитал, добро управление. Тя е член на управителния съвет на базираната в Берлин международна организация MitOst e.V. Работила е в сферите добро управление, модернизиране и реформа на администрацията, европейски фондове и политики на ЕС – в държавната администрация в България и в Германия.

Факт е, че много от уменията, които се придобиват в училище, а след това и в университета, не са достатъчно практически насочени. Липсва упражняване и изграждане на някои ключови компетентности, които са необходими в работата, като умение за бързо реагиране в ситуация, работа в екип или владеене на езици. 

До голяма степен, както я няма мотивацията за учене в училище или в университета, така и след това я няма мотивацията да се трудиш на работното място. Това обаче е проблем не само на образователната система, но и на семейството, на държавата, на бизнеса, на неправителствените организации и на цялото общество.

Липсата на мотивация за учене и работа, както и липсата на знания и опит пораждат сериозни проблеми за икономиката. Разбира се, не можем да обобщим, че във всички сфери в България има недостиг на кадри или липса на квалифицирани работници, но този проблем се усеща във все повече направления и индустрии. Така например наскоро мой приятел, който е строителен инженер и има доста успешен бизнес, сподели, че не може да намери подходящи кадри. Той поема доста обекти, работи на високо темпо и се оказва, че хората, които наема, нямат необходимите качества, трябва да обучава допълнително, което отнема време и средства, и така не може да изпълни навреме поръчките си. Друг пример обаче са медицинските ни кадри, които се реализират почти без никакъв проблем зад граница и имат доста добра практическа подготовка.

Нивото на подготовка и приложимост на различни специалности в различни университети е коренно различно. В много от специалностите във висшето образование очевидно има нужда програмите да се променят спрямо нуждите и очакванията на бизнеса. Най-осезаемо обаче се усеща липсата на стаж и практики. Призовавам при всяка възможност младите хора да стажуват, да полагат труд, за да съпоставят наученото с реалната работна среда.

Важно е също така младите хора да получават навреме добро кариерно ориентиране, защото това продължава да бъде сериозен проблем. Тези, които тепърва ще избират в коя сфера да се развиват, трябва да са наясно с изискванията на работодателите в дадената област, с условията, при които се упражнява професията, със средното заплащане, с възможността за развитие и т.н.

Един такъв пример е разрастващата се в България IT индустрия.

Въпреки че страната ни има страхотен потенциал за развитието на високотехнологичния бранш, той все още не е разгърнат в пълния си капацитет. Много интернет гиганти, средни и малки фирми в бранша търсят специалисти и ако не успеят да ги намерят, започват да организират собствени академии и обучения за неспециалисти. Туризмът също има огромен потенциал в България, но виждате колко години не можем да развием на необходимото ниво туристическата услуга и обслужването. Не на последно място, трябва да се развие отношение към работата, към необходимостта да се трудиш. Много млади хора не си дават сметка, че успехът става реалност след полагането на достатъчно усилия, труд и дисциплина. 

Безспорно пропуските в средното образование до голяма степен се отразяват на качеството на висшето,

а след това и на ефективността в работата. Ето защо като изпълнителен директор на сдружение „Образование без раници” съм се посветила на каузата по превода, прилагането и популяризацията на Khan Academy в България. Това е образователна, напълно безплатна платформа, която е №1 в света заради доказания си имидж и ефективност. Има няколко характеристики на самата платформа, заради които смятаме, че тя е нещо по-специално и може да бъде полезна на всички. На първо място тя е насочена към ученици. Разработена е от професионалисти, така че заданията, задачите, игрите и упражненията по различните предмети да бъдат достъпни и интересни. С тях учещият може да навакса пропуснати уроци или да си припомни материала по даден предмет. Помагаме на хиляди ученици във и отвъд класните стаи. Системата позволява ученикът да си изгради собствено темпо за решаване на заданията, като оценява напредъка му и го препраща на по-следващо ниво или ако не се справя – го връща към конкретни уроци. Платформата има отделен вход и за родителите, и за учителите.

Ефективността на системата е огромна, защото, както виждаме всички - младите поколения израстват с новите технологии. Ученето чрез онлайн платформа и различни интерактивни методи привлича вниманието на децата и те лесно свикват с тях. Още повече когато интернет базираното обучение е направено много интуитивно, визуално красиво и разбира се, професионално, така че да мотивира ученика да напредва.

Сподели във Facebook