Дискусия

5 Октомври 2018

credoweb bg

Алфа Рисърч направи национално представително проучване за отношението на пациентите към здравната система у нас . Резултатите от него бяха обявени по време на Национална кръгла маса, организирана за дисутирапе на предложените от екипа на Министерство на здравеопазването модели за здравни реформи. От проучването, данните от които бяха публикувани в CredoWeb става ясно, че:

75% са на мнение, че системата не осигурява качествени медицински услуги и не стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи.

76% посочват, че действащата здравна система не осигурява равен достъп до здравни грижи.

69% казват, че здравноосигурителният модел на практика не е солидарен. 62% са убедени, че сегашната организация на здравеопазването не гарантира достоен доход на медицинските специалисти.

Всичко по темата 


Изказаните мнения в проучването потвърждават трите основни критики в доклада на Европейската комисия:

  • България държи първо място по хоспитализации в ЕС на глава от населението;
  • Висока предотвратима смъртност - 19% у нас при 11% средно за ЕС;
  • Ниска продължителност на живота - 74,7 г., при 80,6 г. средно в ЕС.

 

Сподели във Facebook