Нова възможност за почасова работа предоставя Община Стара Загора за лични и социални асистенти на деца и възрастни с увреждания по европроект, който стартира в началото на октомври и ще продължи 21 месеца. Проектът „Заедно за независим живот“ е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и е на стойност 499 937,41 лева.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на общината от 7 до 18 ноември 2016 г. включително, а формуляри могат да се изтеглят от сайта й.

Ще може да се кандидатства както за лични, така и за социални асистенти. Личният асистент ще предоставя помощ за поддържане на лична хигиена, при хранене, вземане на лекарства,  рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя. Ще го придружава също до учебно заведение или болница, обясниха от общината за „Животът днес“. Социалният асистент, от друга страна, ще помага на човека с увреждане при  социални контакти, ще го придружава при посещения на кино, театър, изложби, ще помага за писане на писма и заявления и подаването им до съответните институции.

За двете позиции могат да кандидатстват лица, които не са пенсионери. Търсят се безработни и трудовозаети лица - наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Молби могат да подават и студенти или лица в трудоспособна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Асистентите ще бъдат назначени на трудов договор на 4-часов работен ден, като възнаграждението е почасово на база минималната работна заплата за страната.

В проекта е предвидено обучение за кандидатите, които не са преминали такова по други програми. Хората ще се обучават в група по разработена програма, като всеки, преминал курса, ще получи удостоверение. Всички назначени асистенти ще бъдат включени и в поддържащо обучение и наблюдение.

Няма специални изисквания за асистентите на деца или младежи с увреждания. За обявените позиции могат да кандидатстват и родителите на деца с увреждания. Подборът на асистентите ще се проведе на два етапа – допуск по документи и интервю. Всеки кандидат ще бъде оценен от комисия по утвърдени критерии, уверяват от общината.

В рамките на проекта от 21 месеца услугата личен или социален асистент ще се предоставя в продължение на 18 месеца.

По проекта подават заявления и лица с трайни увреждания, които имат нужда от асистент.

Те трябва да отговарят на следните изисквания:

Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане без чужда помощ;

деца на възраст до 16 г. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 г. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

По проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления хора с увреждания. След това ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки ще се извършват в дома на хората с увреждания.

В заявлението за ползване на асистент, което подава човекът с увреждане, се дава възможност за избор на лицето, което ще го обслужва. Ако в заявлението си кандидатът за потребител не е посочил предпочитание за лице, след извършване на оценка на потребностите ще му бъде предложен асистент.

 

 

Сподели във Facebook