Вносът на стоки от държави извън Европейския съюз изпреварва с по-бързи темпове износа за трети страни през първите месеци на годината. И при експорта, и при импорта обаче има сериозен растеж спрямо същия период на миналата година, съобщи Националният статистически институт.

През януари и февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20% в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 2,832 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, Македония и Русия, които формират 56% от износа за трети страни. За страните извън ЕС изнасяме най-вече стоки от секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“, „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ и „Машини, оборудване и превозни средства“.

Импортът през първите два месеца расте още по-бързо - с 31% до 3,180 млрд. лв. Стоки на най-голяма стойност са внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Данните на НСИ показват, че през 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5,9%  спрямо 2015 г. и е в размер на 14,957 млрд. лв., което е най-ниското ниво от 2011 година насам. Преди шест години износът ни за трети страни е бил 14,981 млрд. лева.

Вносът от държави извън ЕС спада със 7,1% през миналата година и е на стойност 17,090 млрд. лева, най-ниското ниво от 2010 година насам (когато е бил 15,624 млрд. лева).

За сравнение търговията със страните от Европейския съюз се разраства.

През 2016 г. експортът на България за страните от общността  нараства със 7,2%  спрямо 2015 г. и е в размер на  31,153 млрд. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2,4% и достига 33 938 млрд. лева.

Сподели във Facebook