Около 2 милиарда от трудоспособното население на планетата работят неофициално. Тези данни съобщиха от Международната организация на труда в доклада си за неформалната икономика. За да направят този извод, специалистите са ползвали анализи, предоставени им от над 100 държави. Оказало се, че 60% от цялото трудоспособно население на планетата няма никакви социални гаранции и сигурност в утрешния ден. Много работници не са обезпечени дори с елементарните условия на труд.

Огромен е процентът на нелегално работещите в развитите държави, но най-критична е ситуацията в Африка. Там неофициално се трудят 86% от работоспособното население. В САЩ този показател е 40%, а в Европа и Централна Азия – 25%. В селскостопанския отрасъл е най-висок рискът хората да получат работа без никакви гаранции.

Според специалистите голямо значение за негативната тенденция има образованието. Хората със средно специално или висше образование много по-рядко стават жертва на нелегалния пазар на труда.

Мъжете с 5% по-често от жените работят в неформалната икономика.

Сподели във Facebook