Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

- Г-н Янев, Вие сте човекът, който най-добре знае има ли раздвижване на инвестициите в България. Можем ли да бъдем оптимисти?

- Определено можем да кажем, че има раздвижване, и то доста значимо. Само за първото тримесечие на 2015 година България отбеляза ръст на инвестициите 3,5 пъти в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. По предварителни данни на БНБ Преките инвестиции (ПЧИ) в страната за януари – април 2015 г. възлизат на 523.5 млн. евро (1.2% от БВП). За месец април ПЧИ в България са 67.8 млн. евро, а за първите 3 месеца на годината са общо 455.7 млн. евро. За същия период на миналата година ПЧИ в България са 218.5 млн. евро пак по предварителни данни на БНБ. По този начин се отбелязва ръст на ПЧИ от 2,4 пъти за първите 4 месеца на годината.

- Проявяват ли чуждите инвеститори повече интерес към България на фона на гръцката криза и несигурността на бизнеса в южната ни съседка?

- При настоящата геополитическа и икономическа ситуация около нас България се отличава с изключително добра потенциална за чуждестранни инвестиции бизнес-среда. Ние сме буквално остров на икономическа и политическа стабилност, както на Балканите, така и на югоизточната граница на Европейския съюз. До голяма степен и интересът на чуждестранните инвеститори към нас се увеличава прогресивно. Забелязваме конкретни бизнеси и предприемачи да преориентират интереса си от Гърция към България и можем да говорим за лека тенденция в тази посока. Същевременно Българската агенция за инвестиции работи активно за допълнително разширяване на съвместните проекти с нашите регионални партньори и съседи, на Балканите и в Югоизточна Европа. Аз имах честта преди месец да бъда избран за член на Управителния съвет на Световната организация на агенциите за инвестициите, за регион Източна Европа, а достъпът на България до един подобен форум, в който членуват близо 200 организации от над 150 страни, безспорно вдига профила ни като инвеститорска дестинация.

- Какви са предимствата на страната ни от гледна точка на инвестициите?

- Последната година можем със сигурност да кажем, че в България се развива доста благоприятна бизнес среда и Министерство на икономиката и БАИ работят много в тази посока. Най-добрият пример за това е новият план за действие на министерството за намаляване на административната тежест за бизнеса с промени в законодателството, които да намалят в периода 2015-2017 с 30% административната тежест, като сме предвидили промени в 16 закона. В улесняване на привличането на чужди капитали помагат и въведеният 0% корпоративен данък за инвестиции в райони с висока безработица, 10-процентният плосък данък върху доходите на фирмите и фиксираният на 20% ДДС. Тази комбинация създава много добра основа за допълнително привличане на външни капитали в страната, а също така улеснява и родните предприемачи. Страната ни винаги е имала неограничени възможности за привличане на инвеститори. Правителствената политика набляга върху създаване на все по-добри условия и бизнес климат с цел насърчаване на местния бизнес и привличане на все повече чуждестранни инвеститори.  

- Имаме ли достатъчно квалифицирана работна ръка? В кои сфери?

- Икономическата ситуация в България предлага много конкурентоспособни условия за наемане на работна ръка от чуждестранни инвеститори и предприемачи за разлика от страните в Еврозоната например. Страната ни разполага с висококвалифицирани специалисти в различни области, като компютърните технологии, архитектурата, машиностроенето, в които кадрите са заплатени по световните и европейските стандарти и имат възможност да допринасят за покачване на имиджа на България. Едновременно с това забелязваме повишен интерес на чуждестранни инвеститори, и то предимно от Азия, към широк спектър от сектори като инфраструктурата, енергетиката, автомобилостроенето, селското стопанство, в частност към традиционните ни продукти, като вино, кисело мляко и етерични масла. 

- Къде е необходима повече работа?

- За да откликнем на предизвикателствата на глобализацията, трябва да насочим усилията си към хората, образованието и правилата, формулата ХОП, ако искаме да сме активна част от световния пазар. Формулата ХОП е именно стратегията, която прилага агенцията в преследване на приоритетите си. Хората са тези, които могат да те издърпат напред, но и да направят така, че бизнесът ти да не просъществува. Качествените хора са ключов момент за изграждането на една конкурентоспособна икономика. Качество се постига безспорно в областта на образованието. Това е компонент, който изгражда хората и е една инвестиция, която често е рискова, обаче може да създаде добра печалба под формата на качествени хора, които да се реализират в глобализираща се икономика.

Настоящата демографска картина в България показва застаряващо, болно население, с все по-малко активни потребители. Тази тенденция може да бъде преодоляно с работа в правилната посока, а именно изграждането на социалната инфраструктура под формата на качествено образование.

По отношение на правилата - основна формула за перспективи пред икономиката и привличане на повече инвестиции са два основни компонента - ниската данъчна ставка, която е налице, и предвидимост на правилата, посредством активния диалог с бизнеса.

- Как може Българската агенция за инвестиции да помогне за реализирането на конкретен инвестиционен проект у нас?

- Освен с промотиране на страната ни като атрактивна инвестиционна дестинация с цел привличане на чуждестранни инвеститори, Българска агенция за инвестиции е и основен медиатор между държавата и инвеститорите, като предоставя безвъзмездна помощ на всеки един инвеститор в процеса на реализация на своя проект. Инвестиционното съдействие от страна на БАИ може да бъде синтезирано в следните три етапа:

* Обслужване на инвеститорите на етапа на инвестиционното проучване. Това включва предоставяне на всяка необходима за проучването информация, осигуряване на контакти с държавни институции, компании и обществени организации, предлагане на места за инвестиции, организиране на проучвателни посещения на място.

* Обслужване на инвеститорите при създаване на инвестиционното предприятие. Това включва информационно и административно съдействие на инвеститорите при регистрации и получаване на разрешения от други държавни органи, правни съвети, намиране на партньори, подизпълнители и доставчици.

* Слединвестиционно обслужване. Съдействие на инвеститорите за решаване на проблеми, възникващи при редовната експлоатация на инвестиционното предприятие.

- Разкажете ни повече за стажантската си програма 2015.

- Българската агенция за инвестиции е част от програмата за студентски стажове в държавната администрация, която предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива. Нашата цел е тези млади хора да придобият практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация. Всеки бъдещ млад колега е подкрепян от наставник, който го обучава, напътства и му помага през целия период на стажа. Студентите, които успешно завършат своя стаж, ще получат Удостоверение от БАИ.

Вярваме, че стажовете могат да бъдат добър финал на ново начало! 

Сподели във Facebook