В Италия започна да действа система за „граждански плащания“, чрез която ще се предоставят суми като базов доход на нуждаещите се, които нямат постоянна работа. Най-бедните слоеве на населението вече ще получават 500 евро на месец. За семейства сумата е 1050 евро.

В базовия доход е предвидена възможността хората да си наемат жилище и да си купят най-необходимото. В някои случаи правителството може да отпусне още суми в размер на 280 евро.

Условието е нуждаещите се да търсят работа. Ако не могат да намерят, базовият доход ще продължава да се изплаща. При подаване на лъжлива информация за финансовото състояние, гражданите са заплашени от 6 години лишаване от свобода.

Ако хората работят, но получават по-малко от 9,3 хиляди евро на година, също имат право на финансово подпомагане от държавата. От базов доход ще бъдат лишени италианците, които имат недвижим имот на стойност минимум 30 хиляди евро.

Сподели във Facebook