Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 на 101 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане, валидни за Европейския съюз, до 1 януари 2018 (27 на сто от продажната цена за 2017 и 28% от продажната цена за 2018 г.). Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 и не по-малък от 178 лева за 1000 къса от 1 януари 2018. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса. Според експерти с новото поскъпване на акциза на цигарите тези от средния ценови клас ще струват с около 15 стотинки по-скъпо.

Парламентът реши на физическите лица, които държат, предлагат, продават или превозват акцизни стоки без данъчен документ, да се налага глоба, не по-малка от 1000 лева при първо нарушение, а при повторно - не по-малка от 2000 лева. На юридическите лица и едноличните търговци ще бъде налагана имуществена санкция за не по-малко от 2000 лева, а при повторно нарушение - за не по-малко от 4000 лева.

Кои са основните данъчни и бюджетни промени за 2017 г. - четете в хартиеното издание на в."Животът днес", брой 1 за 2017г., 10 януари

Сподели във Facebook