Предварителните резултати от експеримента на финландската Агенция за социално осигуряване (Kela) за въвеждане на безусловен базов доход показаха, че изплащаните суми не влияят върху мотивацията на хората да си търсят работа. Психичното им състояние обаче значително се подобрило.

Социалният експеримент стартира във Финландия в началото на януари 2017 г. Две хиляди безработни и бедни хора бяха избрани на случаен принцип, като всеки месец получаваха 560 евро. Тези пари ляха изплащани дори, ако получателят им през този период си намери работа.

Специалистите искаха да проверят дали въвеждането на базов доход ще стимулира хората да започнат работа. Както и дали наистина съвременната система за социално осигуряване във Финландия лишава гражданите от мотивация. Проблемът е, че размерът на компенсациите превишава заплатата, на която може да разчита безработният, а това го принуждава да живее за държавна сметка.

Отчитайки резултатите от експеримента, експертите анализираха влиянието на гарантирания доход върху търсенето на работа, като го сравняваха с втора група безработни, на които не са били изплащани тези суми.

Оказа се, че между двете групи няма съществена разлика в стремежа им да работят. Хората обаче, които получават базов доход, значително са подобрили здравословното си състояние. Намалили са нивото си на стрес, подобрила се е концентрацията им, станали са по-уверени в бъдещето и са повярвали във възможностите си, отбелязват от Kela.

Авторите на проекта не смятат, че са се провалили. Но според тях не са постигнали и очакваните резултати. Идеята, че гражданите, които получават базов доход, ще се стремят да си намерят работа, не се доказа в практиката.

Сподели във Facebook