Проф. инж. Илия Илиев, Технически университет, декан на факултет „Телекомуникации”

Моят поглед е главно върху инженерното образование. Заради спецификата на този вид образование задачата на преподавателите е да предоставят основните понятия и принципи на професията и да покажат на младите хора приложението на тези базови познания. Но не трябва и да се пренебрегва фактът, че времето за тази цел е ограничено – има 4-5-годишно обучение, което не е достатъчно, за да научи студентът всичко, което съществува в света извън учебната зала. Постоянно се откриват нови технологии, които няма как изчерпателно да бъдат изучени за толкова малко време. Затова има следдипломни квалификации и фирмени обучения. Но много от студентите са незаинтересовани от обучението си и това е много голяма заплаха в момента. Контактували сме с много преподаватели и от други университети и това е основен проблем на всички – привличането на младите хора към висшето образование и след това събуждане на желанието им да получат знания. Тази демотивация до голяма степен се дължи на световното положение. Прагматизмът надви идеализма и новата цел сякаш е получаване на диплома без много усилия и без реални знания. Друг голям проблем е финансирането. То трябва да се промени в образователната система като цяло. Трябва да се обърне повече внимание на перспективните специалности, които ще дърпат държавата и цялата икономика напред. За да просперира и бизнесът, и образованието, те трябва взаимно да си помагат. Ако компаниите финансират научноизследователските дейности на университетите, преподавателите ще бъдат още по-квалифицирани и ще предоставят образование на по-високо ниво. При една такава тясна връзка вузовете пък ще могат да  провеждат обучение на вече наетите служители на фирмите със следдипломни квалификации и специализирани курсове.

За да се справим с тези проблеми в нашия университет, активно работим с едни от най-големите фирми в бранша и заедно организираме майсторски класове, стажове и практики. Така компаниите участват в самия учебен процес, като предлагат на студентите един реален поглед върху професията и освен това забелязват по-будните висшисти, на които в бъдеще биха могли да предложат работно място. От друга страна, младите хора виждат, че работата е интересна, че въпросът не е просто да се получи заплата. Освен това се научават да работят в екип, което е от изключително значение дори в инженерната работа.

Сподели във Facebook