Въстанието на Петър и Асен и краят на византийското владичество

Македония окончателно се присъединява към България при управлението на цар Калоян

С акад. Григор Велев разговаря Румен Леонидов

- Акад. Велев, в предишния разговор стигнахме до въстанието на братята Петър и Асен... Имало ли е от историческа гледна точка обективни условия за неговото избухване?
- Да, защото през 1185 г. Византия преживява сериозна държавна криза.

- В какво се изразява тази криза?
- Норманите окупират Албания и Македония, като превземат Солун и достигат крепостта Серес с тенденция да продължат към Одрин и Цариград. От друга страна, сръбският жупан Стефан и маджарите настъпват от запад и достигат Средец. Междувременно във Византийската империя се вдигат няколко въстания, едното от които завършва с убийството на императора Андроник I и възкачване на престола на Исак II Ангел.
Настъпва и всеобщ стопански упадък, съчетан със силната конкуренция на градовете републики Венеция, Генуа и Пиза.

- Има ли конкретен повод за българското въстание?
- Капката, която прелива чашата, е налагане на допълнителен данък върху българското население. При тази обстановка във Византия на 26 октомври 1185 г. на празника на св. Димитър Солунски в гр. Търново, по време на освещаване на черквата, братята Теодор и Белгун, по-късно прекръстени с имената Петър и Асен, вдигат въстание.
                       
  Черквата „Св. Димитър”, където е обявено въстанието   
Вдигането на въстанието – гравюра „Обявяване на въстанието”, худ. Гюдженов
Въстанието обхваща цяла Северна България. Към него се присъединяват и власите, живеещи на север от Дунав. Въстанието под ръководството на двамата братя е добре организирано, което и допринася за неговия успех.

- Как реагира Византия?
- През 1185 г. византийската войска начело с чичото на императора, севастократор Йоан, се отправя към въстаналата област. До сражение не се стига поради отстраняването на севастократора от заемания пост по подозрение за участие в заговор срещу императора. На негово място е назначен Йоан Кантакузин, чиято войска е разбита от въстаниците при една нощна атака. За да се справи с разширяващото се въстание, императорът изпраща войска начело с прославения военачалник Алексей Врана, който, вместо да поведе войската срещу въстаниците, тръгва към Цариград, за да участва във военен преврат срещу императора. Заговорът е потушен.

- Каква е хрониката на следващите събития?
- През 1185 г. византийският император лично предприема мощен поход срещу въстаниците, в резултат на което българите са принудени да се оттеглят на север от Дунав, където търсят помощ от куманите. Щом византийската войска се оттегля, българите отново се завръщат заедно с куманската конница и завземат почти цяла Северна България. По това време българите  в Македония начело с Добромир Хриз също се вдигат на бунт.

През 1187 г. императорът Исак II Ангел предприема нов поход към Ловеч. Крепостта организира добре своята отбрана, като отбива всички атаки на ромеите. Това ги принуждава да искат мир. Сключеният договор за мир предвижда признаване независимостта на България, в рамките на която влизат Северна България и част от Тракия.

- Докога трае този мирен договор?
- До 1190 г., когато  император Исак ІІ Ангел прави опит да възстанови властта над българските земи. В резултат на устроената му засада в Тревненския проход той побягва панически. Византийската армия е разгромена. През 1185 г. Петър е провъзгласен за български цар. С този акт е обявена окончателно независимостта на България и се поставя началото на Второто българско царство. 

- Десет години по-късно България успява да си върне земите с българско население...
- Наистина, чак през 1195 г. България успява да си върне Белградската и Браничевската област, след което българската войска се насочва към Ниш. През пролетта на 1196 г. българите разгромяват византийските войски в Беломорието, като пленяват севастократора Исак, зет на императора. Следва серия от тежки сражения с византийската войска в Родопската област и Македония. 

- Кога Македония започва да се нарича Долна земя?
- След освобождаването и присъединяването на Македония към България тя придобива названието Долна земя, за да се разграничава от Северна България, която е наречена Горна земя. За това свидетелства издадената грамота от българския цар Константин Асен (1258-1278), дадена на манастира «Св. Георги Бързи» край Скопие. Названието Долна земя срещаме и в добавките към българския превод на Манасиевата хроника от XIV век. След 1202  г. в Македония е въведено ново административно деление, което разделя областта на райони (хори). Създадени са четири района: Скопски, Прилепски, Деволски и Арбанашки (Албания). А Охридската архиепископия продължава да носи името „българска”.

- Но окончателното присъединяване на Македония към България става при управлението на цар Калоян... Как се случва това?
- Заставайки начело на Българската държава, цар Калоян установява близък контакт с болярина Добромир Хриз, който се е укрепил вече в крепостта Просек  (¬Демир капия).

- Какво знаем за личността на Добромир Хриз и за въстанието му през 1185 г. в Македония?
- Трябва да отбележим, че след въстанието на Георги Войтех е трябвало да измине цял век, за да се вдигнат българите отново на бунт. Въстанието на Добромир Хриз избухва скоро след обявяване независимостта на България от братята Петър и Асен.

 Относно личността на Добромир Хриз има няколко версии и сериозни дискусии сред историографите. Първите твърдят, че той е български болярин. Според  Никита Хониат той е българин по произход, въпреки че носи гръцко или влашко име. Румънските историографи твърдят, че има влашки произход. Това донякъде обяснява неговото непоследователно поведение спрямо България. Пак според Никита Хониат «той (Добромир Хриз) беше в съгласие с Петър и Асен относно въстанието, което те вдигнаха».

Историкът Петър Мутафчиев пише, че през 1185 г. братята Белгун (Йоан Асен) и Теодор (Петър) са изпратили Добромир Хриз с един конен отряд в Македония, за да вдигне въстание. Но тъй като територията на вдигнатото въстание от братята Асеневци е откъсната от България, боляринът успява да завладее през 1187 г. значителни територии от Северна и Средна Македония, след което се обявява за независим владетел. През 1189 г. той успява да завладее и района на Струмица, като се установява в крепостта Просек (Демир капия).

- Науката разполага ли с други сведения за Добромир Хриз?
- Летописецът Никита Хониат отбелязва, че «не много по-късно  (след въстанието на Петър и Асен) Добромир Хриз  беше уличен, че клони към сънародниците си, и то все повече и повече». Той смята, че поради тази причина императорът Алексей III Ангел губи доверието си към Добромир Хриз. След поредното нападение на ромеите Добромир Хриз е пленен и хвърлен в тъмница. По-късно обаче, през 1196 г., когато въстанието се разраства, император Алексий III Ангел е принуден да освободи Добромир Хриз и да възстанови имотите и владенията му с надеждата, че ще го усмири и привлече за съюзник. За целта той оженва Добромир Хриз за дъщерята на своя братовчед Мануил Камица.

- Нека спрем дотук, а за взаимодействието между Добромир Хриз и цар Калоян ще разкажете в следващия брой...


 

Сподели във Facebook
Етикети: Брой 79