За първи път на държавните зрелостни изпити се предвиждат драконовски мерки за сигурност. Матурата, която този път ще бъде разделена на модули, ще идва в училищата с две или три пароли в зависимост от броя на модулите. Това е гаранция, че никой няма да може да я хакне още в ранни зори и да продаде на ученици отговорите на въпросите. Всеки от модулите ще бъде с различна продължителност в зависимост от предмета, по който се провежда изпитът.

Матурите по български език и литература, френски език, немски език, руски език, испански език, италиански език, история и цивилизация и философски цикъл са разделени на три модула, като първите два са по 60 минути, а третият - 120 минути. При изпитите по английски език и география и икономика модулите също са три, но при тях само първият продължава 60 минути, а вторият и третият са по 90 минути.

Изпитите по математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия ще се проведат само в два модула, като първият е с продължителност 90 минути, а вторият – 150 минути.

След като изтече определеното време за даден модул, съответният лист с отговори

или свитък за свободни отговори ще бъде затворен в плик и зрелостникът няма да има възможност да се връща и да работи отново върху него. Излизането от залата ще бъде разрешено след приключване на работата върху отделния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, учениците ще могат да излизат след първите 90 минути. В случай че зрелостник напусне сградата, не се допуска да се върне обратно в нея до края на изпитния ден. Учители обаче се притесняват, че липсата на почивка между модулите ще изяде от времето на абитуриентите точно когато отговарят на по-трудните въпроси. Вторият модул по български език и литература трае точно колкото първия – един час, но въпросите са със затворен отговор и изискват повече мислене. Ако детето загуби дори и десет минути, за да отиде до тоалетна, времето може да не му стигне да се справи с всички въпроси, притесняват се преподавателите.

Дванадесетокласниците полагат два задължителни държавни зрелостни изпита.  

Единият е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика и е по учебен предмет, изучаван в задължителната подготовка. Зрелостниците могат да изберат за втори изпит някой от следните учебни предмети: математика, чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. По свое желание те могат да положат и трета матура по някой от тези учебни предмети.

За първи път тази година зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява вместо това като оценка в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Провеждат се в 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор. По български език и литература, чужд език, история, география, философия се изисква създаване на текст, а по математика се решават задачи. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

До 18.05.2017 г. всеки допуснат до матура зрелостник ще получи служебна бележка с информация за училищата,

в които ще полага съответните изпити.

През майската сесия изпитът по български език и литература ще се проведе на 19 май 2017 г., по втория учебен предмет – на 22 май, а изпитите по желание –  от 26 май до 2 юни по график, който ще бъде обявен допълнително. Тази година държавните зрелостни изпити ще бъдат проверявани на компютри в 41 оценителски центъра, разположени в цялата страна. За първи път изпитните работи по всички учебни предмети ще се оценяват електронно. Проверителите ще влизат със специални устройства, които генерират произволни ПИН кодове в компютъра им. Това ще става на всеки 15 минути. По този начин ще се гарантира, че матурата не се проверява от друг оценител, който не е упълномощен за това.

Новият начин изцяло ще измести досегашната система на оценяване,

при която всички проверители се събираха в столицата и четяха работите на абитуриентите на хартия. По този начин ще се спести време и ще се опрости процесът, тъй като няма да се налага оценките от хартиените носители да бъдат пренасяни на компютър. Така ще бъдат избегнати и евентуални грешки при пренасянето на резултатите. В същото време двама проверители ще могат да четат в едно и също време една писмена работа – нещо, което преди не беше възможно.

За проверка на матурите тази пролет са ангажирани 682-ма оценители. Всяка работа ще се оценява анонимно от двама проверители, както досега. Системата за оценяване беше тествана успешно на 22 април 2017 г.

На предстоящите държавни зрелостни изпити ще се явят над 50 000 абитуриенти.

Държавните зрелостни изпити по желание в майската сесия на тази учебна година да се проведат на 26, 29, 30 и 31 май 2017 г. Това предлага МОН след анализ на подадените от зрелостниците заявления. Проектът на заповедта е публикуван на сайта на МОН за едномесечно обществено обсъждане.

Ако след това министърът утвърди предложените дати, на 26 май 2017 г. ще бъде изпитът по английски език, немски език, френски език, испански език, италиански или руски език.

За матурата по математика се предлага 29 май 2017 г. На 30 май 2017 г. по всяка вероятност ще са изпитите по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, а на 31 май – по география и икономика, биология и здравно образование и история и цивилизация.

Сподели във Facebook