Близо 63% от кандидатствалите след 7. клас са избрали да се запишат в професионални паралелки и училища. Първоначалните данни за приема през 2017 г. сочи, че професионалното образование е първи избор на бъдещите гимназисти. 17 993 или почти 82% осмокласници са приети по първо и второ желание в професионална гимназия или паралелка - това е ясен знак, че интересът към професионалното образование драстично се увеличава, коментира заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Най-търсените специалности са:

Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт, Механизация на селското стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело.Те са избор на над 46% от кандидатствалите. 515 ученици са записани вече в паралелките по новата професия „Приложно програмиране“.

Експерти от МОН  с помощта на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса разработват типовите и училищни планове и учебни програми за учебната 2017-2018 г., които се предвиждат да бъдат готови преди старта ѝ. Това е само част от предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. 

Предвижда се училищните планове и програми да се актуализират регулярно в съответствие с изискванията на бизнеса.

 

Сподели във Facebook