Според утвърдения държавен план-прием в VIII клас през 2017-2018 година 60 748 ученици ще се обучават в 2324 паралелки. Предвижда се да има 1185 профилирани паралелки и 1139 професионални паралелки.

 

Единствено тази година учениците, завършили основно образование в VII и VIII клас, могат да кандидатстват в държавния план-прием. Той определя местата, на които се приемат ученици в паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. План-приемът утвърждава също профилите и специалностите от професии и паралелки, както и формите на обучение – дневна, вечерна, задочна и дуална система. За първа година план-прием ще има и в V клас в профилирани гимназии с профил „Математика“ и „Природни науки“.

Най-много паралелки за прием по профили са утвърдени по „Чужди езици“, следвани от „Софтуерни и хардуерни науки“, а най-малко – по „Изобразително изкуство“ и „Музика“.

Намалява и броят на учениците, които завършват VIII клас. Такава тенденция има в областите Ямбол, Търговище, Шумен, Хасково, София-област, Русе, Пловдив, Кюстендил, Кърджали и Добрич. В София-град завършващите са най-много и броят им постоянно расте.

Ако един ученик от осми клас не успее да се дипломира дори на поправителния изпит, той ще получи диплома за основно образование служебно. Причината е, че няма как да продължи да учи в средно училище по предишния си учебен план, тъй като програмите вече са други. Това е последица от новия Закон за предучилищно и училищно образование, който е в сила от август миналата година.

Сподели във Facebook