По какви помагала ще учат децата от втори и шести клас през следващата учебна година? По учебници, по онлайн издания, по уроци, дадени в pdf формат или по езически руни? В последните седмици в публичното пространство се тиражираха десетки версии за това какво ще се случи с децата ни, които за първи път ще учат по нови учебни програми. Министерството на образованието трескаво съкращава срокове, в които учебниците да бъдат одобрени, за да могат все пак да влязат в класната стая навреме. Истината обаче е, че каквото и да се направи оттук нататък, самите учебници ще закъснеят.

Проблемът с новите учебници на децата от първи, втори, пети, шести и осми клас, условно казано, може да бъде разделен на три. Причината за това е новият закон за училищното образование, според който учебните програми вече ще влизат в определени класове през различни години.

Първите потърпевши от тази промяна бяха учениците, които през тази учебна година са в първи и пети клас. С изключение на учебника по история за пети клас, който е изцяло нов, тези деца са обречени да доизкарат годината по нови програми, но със стари учебници.

Учителите им бяха специално обучавани от МОН как да стане това,

но въпреки всичко истината е, че децата учат най-вече по записки. И тъй като в първи и пети клас умението да водиш записки не е особено развито, може да се каже, че първите опитни зайчета на реформата ще завършат съответните класове без особено много нови знания по съответните предмети. Добрата новина обаче е, че за следващата учебна година този проблем вече не стои. В момента се отпечатват буквари и читанки, така че помагалата заедно с учебните тетрадки на новите първолаци и петокласници ще достигнат до класните им стаи още преди петнадесети септември.

По по-различен начин стои проблемът с учебните пособия във втори и шести клас. Причина за тяхното забавяне става грешка на администрацията по време на предишното ръководство на образователното министерство, което публикува заповедта за новите учебници за тези класове едва на 28 април 2016 година. В нея е заложено, че периодът, в който авторските колективи пишат новите учебници по 52 предмета и издателствата кандидатстват с тях, е една година. Това означава, че

министерството няма как да стартира процедурата по оценка и одобряване на учебниците преди първи май тази година. Съгласно закона това оценяване и одобряване трае максимум шест месеца. Причината за дългия срок е, че целият процес се състои от два етапа. В първия помагалата се одобряват от три комисии към министерството, които оценяват съдържанието и полиграфическото им оформление. Вторият обаче е много сложен, защото на практика натоварва всички учители. Те трябва да направят така наречената оценка „за пригодност” – тоест дали помагалото е разбираемо за децата и годно да влезе в учебните часове. Тази оценка трябва да направят всички учители, които преподават в съответните класове, след като прочетат несметен брой учебници, тъй като законът вече позволява неограничен брой помагала по всеки предмет.

Най-трудно ще бъде за учителите на втори клас,

защото те ще трябва да прочетат учебниците по всички учебни предмети, което на практика означава около двадесет помагала. Ако се запази заложеният в закона срок от шест месеца за тези два етапа обаче, това означава, че новите учебници ще влязат в класните стаи някъде около Нова година и дори за втория учебен срок. Именно затова и Министерството на образованието и науката на среща с Асоциация „Българска книга”, която обхваща и издателите на учебници, се опита да съкрати сроковете, в които помагалата ще влязат в класните стаи. Вместо за шест това вече ще става за четири месеца. Проблемът обаче е, че дори при това положение одобрените от учителите учебници ще станат ясни на министерството някъде около първи септември.

Към това трябва да се добави и срокът, в който решението на министерството кои учебници да бъдат одобрени

може да се обжалва – а е повече от сигурно, че такива жалби от отхвърлени издатели ще има. МОН опитва да съкрати и този срок на 20 дни, но той също ще забави крайната цел – отпечатването и доставката на учебниците по училищата. Ще бъде съкратено време и от срока за отпечатването, тъй като за първи път най-вероятно ще отпадне изискването гърбовете на учебниците да се шият. Вместо това те ще бъдат лепени с лепило. Мотивът за тази промяна е, че в твърде малко печатници има машини, които могат да шият учебните помагала. С отпадането на това изискване в отпечатването ще могат да се включат повече фирми, така че срокът да се съкрати с още десетина дни.

Последното забавяне може да се получи от самата доставка на помагалата по училищата,

особено в отдалечените райони на страната. Причината е, че издателите доставят сами помагала до всяко школо. В допълнение към това доставката съвпада с началото на учебната година и повечето директори ще делят поравно вниманието си върху първия учебен ден и новите учебници. Истината обаче е, че едва ли преди октомври 2017 в училище ще влязат учебници за втори и шести клас.

Именно затова издателите предлагат няколко компенсаторни варианта, така че годината да започне все пак с някакви учебни помагала.

Единият вариант е те да публикуват на сайтовете си във формат pdf първите уроци до края на октомври,

които ще са необходими на учителите, преди при тях да достигнат същинските учебници. Материалите ще се публикуват абсолютно безплатно, като достъп до тях ще имат и учениците. Някои от издателствата предлагат и още по-голям бонус – да публикуват по една кола с първите уроци и само тя да бъде разпространена в училищата, така че деца и учители да могат да готвят първите уроци по нея. Няма да ги има обаче учебните тетрадки, които до четвърти клас са абсолютно безплатни и децата могат да упражняват новопридобитите знания в тях. На практика випуските, които през тази година са в първи и пети клас, ще бъдат най-ощетени от реформата, защото в две поредни години ще им се наложи в определени периоди да учат без нови учебници.

Същото обаче не важи за децата от осми клас, за които новите учебници също влизат от догодина.

Техните учебници ще бъдат по сергиите на книжарите още на 15 септември, уверяват издатели. Причината за тези помагала да няма забавяне е това, че те не трябва да бъдат доставяни поотделно до всяко училище, защото не се раздават безплатно на децата. Вместо това издателите ги предоставят директно на търговците, които веднага ще ги пуснат още за първия учебен ден в търговската мрежа.

За да се избегне поредно недоразумение с новите помагала на първия випуск, който учи по новия училищен закон, МОН пусна предсрочно наредбата за оценяване на учебниците за трети и седми клас. По този начин, когато сегашните първолаци и петокласници стигнат до въпросните класове, техните учебници ще бъдат подготвени навреме. Стига, разбира се, някоя промяна в училищния закон да не препъне реформата, която се чака вече от години и която може да тръгне с фалстарт.

Сподели във Facebook