Промяна в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета от Министерския съвет и обнародвана отменя изискването за легализация и полагане на апостил на дипломите на студенти, завършили в страни по Лисабонската конвенция, ратифицирана от над 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и други.

Отпадането на изискването за легализация на документите за придобито висше образование, издадено от университети в държавите страни по Лисабонската конвенция се дължи на факта, че всички страни по конвенцията в голяма степен са унифицирали съдържанието на образователните си документи за завършено висше образование, имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и поддържат публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и  институции за висше образование.

Държави, които ще се ползват от облекчения режим на заверки и преводи: 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Република Киргизстан, Република Молдова, Румъния, Руска Федерация, Сан Марино, Светия престол, Словашка Република, Словения, САЩ, Сърбия, Таджикистан, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Сподели във Facebook