Държавата въвежда от тази учебна година нова професия – приложен програмист. Тя е в отговор на твърденията на бизнеса, че липсват достатъчно кадри в IT сектора, както и че не е задължително всички те да са с висше образование. Приложен програмист ще се става само с диплома от гимназия, след като си изкарал дуално обучение. От новата учебна година 400 седмокласници ще могат да учат тази специалност, а още двеста да я усвоят в тригодишен курс, който карат в свободното си време. Програмата за тези обучения е обезпечена с 250 000 лева от държавата, които ще отидат основно в професионалните гимназии, като IT бизнесът ще поеме своята част от обучението безплатно. До момента фирмите са участвали в написването на държавните образователни стандарти, а занапред възнамеряват да поемат и практическото обучение на младите хора, като при това им плащат заплати.

Сподели във Facebook