Чехия вече не е развита страна. Тя беше изключена от престижния списък от американската инвестиционна банка JPMorgan Chase. Причината е, че доходът на глава от населението е по-нисък от установените граници на банката за развитите страни. Тази ситуация се наблюдава вече трета година. Икономистите твърдят, че тази стъпка би трябвало да увеличи търсенето на чешки облигации.

По данни на анализаторите през 2050 г. по брутен вътрешен продукт САЩ ще отстъпват не само на Китай, но и на Индия. Бразилия ще се покачи от седмо на пето място. От осмо на четвърто ще отиде Индонезия. Япония, която по данни от 2016 г. е била четвъртата най-голяма икономика в света, ще заеме осмо място, а Германия ще отиде от пето на девето. Русия ще остане на шесто място, но ще бъде лидер в Европа благодарение на загубените от Германия позиции.

Сподели във Facebook