Въпрос: Казвам се Николай Г. от Варна. На кадастралната карта, която си извадих, границата на имота ми е била нанесена грешно по незнайно каква причина. При публичното обявяване това е могло да се види само ако са правени замервания от геодезист. Аз не съм предприел такива замервания. Днес съседът ми настоява, че има или няма грешка, трябва да преместим оградата, така че неговият двор да се увеличи. Какво мога да предприема, за да се поправи грешката и да си запазя имота?

Отговор: Не бързайте да местите оградата! При установяването на грешки в кадастралната карта, задължително трябва да се състави скица за отстраняването им в картата и в регистрите. Скицата следва да съдържа скица на имота, чиито граници се изменят, и линията, указваща поправеното местоположение на имота или очертанието на сградата или допълнените граница или сграда и идентификаторите им. Процедурата за поправка на непълноти и грешки в кадастъра, за съжаление, се случва със съгласието на непосредствените съседи. Ако те откажат да подпишат Акт за непълноти и грешки, това вече е спор за материално право, който се решава по съдебен ред.

Сподели във Facebook