Право

18 Февруари 2018

7767

Владислава Галева

Въпрос: Казвам се Николина Д. от София. За определен период от стажа ми липсват ведомости. Той не е отразен и в трудовата ми книжка и не зная как ще ми се издаде УП 3 и УП 2. Работодателят казва, че без да е отразен стажът в трудовата книжка, не може да издаде УП (Удостоверение за пенсиониране – бел. ред.) и стажът трябва да се докаже със свидетели пред съда. Това дали е така? Ако не успея да докажа каква заплата съм получавала, какво ще се отрази в документите за пенсиониране?

Отговор: Да, съществува възможност за установяване на трудов стаж по съдебен ред и при облекчен режим на доказване, като се предоставя възможност на работника да установи положен трудов стаж, без да се изследва трудовото правоотношение в цялото му съдържание. Имайте предвид, че съгласно Кодекса за социално осигуряване осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните от Персонален регистър в НАП.

Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ. В случаите, когато гореизброените документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход. Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато няма данни за трудовото възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималният месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.

За консултация телефон: 0886 742526

Сподели във Facebook