Въпрос: Казвам се Стефан М. от Благоевград. Когато си получих фиша за заплата, установих, че през февруари работодателят ми ме е водил в платен отпуск, без да съм подавал молба за това. Сега шефът иска в края на април всички да излезем 10 дни в неплатен отпуск, защото платовете, с които работим в предприятието, няма да могат да дойдат и няма какво да се шие. Има ли това право?

Отговор: Работодателят няма право да пуска в платен или неплатен годишен отпуск работник без негово съгласие, освен ако е налице намаляване на обема на работа за повече от 5 работни дни. В този случай работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, но при ползване на отпуската едновременно от всички работници и служители. Възможно е работодателят да издаде разпореждане за използване на платения годишен отпуск, но то трябва да е мотивирано по неотстраними производствени причини. Обичайно тази възможност се използва за временно преустановяване на работата по време, когато дейността е по-малко интензивна, например при сезонно обусловена натовареност. Няма никаква пречка обаче такова общо ползване на отпуска да се разпореди и по всяко друго време, за да се отговори на намаления обем на работа. Така, от една страна, се спестят режийни разходи, а от друга - ще се погасят права на работниците и служителите, които в противен случай биха били отложени за по-късен момент. В хипотезата на престой с продължителност повече от пет работни дни е налице самостоятелно основание за едностранно разпореждане на работодателя за ползване на платения годишен отпуск. В практиката зачестиха случаите, при които работодатели настояват работниците и служителите да използват неплатен отпуск през част от месеца, определени дни в седмицата и т.н., за да се намалят разходите за труд. Трябва да се има предвид, че тази практика е законосъобразна само ако е налице съгласие на засегнатите служители. Съгласно Кодекса на труда работодателят разрешава ползването на неплатен отпуск “по искане на работника или служителя”, но не може едностранно да разпореди излизането в неплатен отпуск.

Сподели във Facebook