Въпрос: Здравейте, казвам се Т. Ангелов от Пазарджик и се обръщам към вас със следния въпрос: ние сме 7 роднини и собственици на земя, която сме дали под аренда. Първата година всички получихме рента, но от следващата упълномощихме братовчеда, който живее на село, той да взема рентата и да ни я разпределя. Това обаче не се случва вече 3 години. Какво може да се направи, как да си получим полагащото ни се?

Отговор: Когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Съгласно този текст всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Следователно като съсобственик имате право на иск по съдебен ред за вашия дял от получаваната рента (пари или стоки) за ползването на земята по договора за аренда. Искът за вашата част от рентата може да бъде само срещу другия съсобственик, а не срещу арендатора. Този иск по своя характер представлява претенция за обезщетение за ползването на съсобствения имот. Обезщетението се дължи занапред – от датата, на която съсобственикът писмено е поканен да плаща. Воденето на съдебен иск е свързано с разноски, които се дължат предварително от ищеца, в случая от вас, но след това те се възвръщат, ако искът бъде признат и ответникът осъден да плати освен дължимото, в случая рентата, и всички направени разноски по делото. Побързайте да отправите писмена покана към роднината си да заплати дължимото ви, а ако не последва реакция от негова страна, заведете съдебен иск.

Сподели във Facebook