Въпрос: Казвам се Драгомир Н. от София. От моите родители, вече покойници, наследих апартамент. Като документ притежавам единствено договора, с който те са закупили апартамента през 1987 г. от Столичния народен съвет. Трябва ли да вадя нотариален акт на мое име или някакви други документи за собственост преди продажбата?

Отговор: След като притежавате оригиналния договор за закупуване на имота, за да извършите сделка с апартамента, не ви е необходим нотариален акт на ваше име. Този договор има сила на нотариален акт. Но задължително ще ви е необходимо удостоверението за наследници, от което да е видно кои лица по права линия получават наследството от наследодателите, в случая вашите родители. Ако имате братя и/или сестри, те също са наследници. За да разширя вашия въпрос, посочвам с притежанието на какви документи за собственост по принцип може да се извърши нотариална сделка: Нотариален акт, вписан в Агенцията по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.; Крепостен акт, към който има записка за вписването му; Договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти; Договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г., следва да бъдат вписани в Службата по вписванията. Когато актът за собственост не е на името на лицето, което е страна по сделката, то следва да се докаже родствена или друг тип връзка, която му дава право да извършва правни действия с имота.

Сподели във Facebook