Право

18 Декември 2017

4704

Владислава Галева

 

Правата на пътниците при пътуване със самолет са много добре регламентирани от европейското законодателство, което е задължително за всички страни - членки на ЕС. Независимо дали полетът е свързан с ваканция или с важна бизнес среща, всеки пътник има еднакви права при закъснение или отмяна на полета.

Законът определя един полет за „закъснял” в зависимост от неговата продължителност и от разстоянието до крайната дестинация. Закъснение е налице, когато самолетът излети по-късно от:

 • два или повече часа при полети до 1500 км;
 • три или повече часа при полети над 1500 км в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км
 • четири или повече часа при полети над 3500 км за полети, непопадащи в предходните хипотези.

В случай на закъснение по горните критерии за времето на изчакване до излитането въздушният превозвач е задължен да предостави храна и напитки, два безплатни телефонни разговора или електронни съобщения, а когато се очаква самолетът да излети най-рано на следващия ден – безплатно настаняване в хотел, както и безплатен превоз между летището и хотела.

При излитане на алтернативния полет, заместващ закъснелия, може да се наложи настаняване в друга класа, различна от първоначално закупената. Важно е да се знае, че ако пътникът бъде настанен в по-висока класа по инициатива на авиокомпанията, а не по свое желание, той не дължи доплащане за разликата в цената. А когато превозвачът настани пътника в по-ниска класа от платената, авиокомпанията дължи връщане на част от сумата за билета - от 30 до 75 %, в зависимост от дължината на полета. 30 % за полети до 1500 км; 50 % за полети над 1500 км в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; 75 % за полети над 3500 км.

Когато закъснението на полета е минимум пет часа, авиопревозвачът е длъжен да предложи възстановяване

в пълен размер на цената на билета в срок до 7 дни. Дори когато част от полета е осъществена, но той не е завършил в предвидената според билета и разписанието дестинация, пътникът може да поиска възстановяване на цялата цена на билета, както и да му бъде осигурен безплатно обратен полет до първоначалната точка на излитане. Това може да стане, ако продължаването на пътуването се окаже безсмислено с оглед първоначалните планове. Ако пътувате например за конгрес и авиокомпанията ви превози до междинна дестинация, а следващият полет закъснее толкова, че изпуснете своята сесия от събитието, можете да поискате да ви върнат цялата сума за билета и да ви превозят безплатно обратно до изходното летище.

По принцип е възможно и парично обезщетяване, компенсация в зависимост от разстоянието на полета:

 • 250 евро за полети до 1500 км;
 • 400 евро за полети над 1500 км в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км;
 • 600 евро за полети над 3500 км.

Това обезщетение може да бъде намалено с 50 %, ако на пътника бъде предложен нов маршрут с алтернативен полет, чието време на пристигане не превишава планираното време на пристигане на първоначалния полет с от два до четири часа (два часа за полети до 1500 км; три часа за полети над 1500 км в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; четири часа за полети над 3500 км).

Някои превозвачи предлагат обезщетението да бъде изплащано не в пари, а в пътнически ваучери и/или други услуги, свързани с полети – напр. настаняване в бизнес класа на цената на икономична.

Когато възникне ситуация на закъснение, въздушният превозвач е задължен на гишето за регистрация на пътници да постави информация за правата на пътниците за обезщетение и съдействие.

Как се подава жалба срещу авиопревозвач

Когато правата на пътника са нарушени, той може да подаде жалба до авиопревозвача. В случай че до 6 седмици не получи отговор или получи отговор, който не го удовлетворява, тоест превозвачът оспори правата му, могат да се предприемат последващи действия. Подава се жалба (или копие на жалбата до превозвача) до органа за гражданско въздухоплаване на държавата, на чието летище се е случило закъснението. За България националният орган, който следи за спазване на правата на пътниците, е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Друга възможност е да се подаде иск в съда срещу въздушния превозвач или представителя му в страната.

Има случаи, при които обезщетение за закъснение не се дължи, когато причина за закъснението са извънредни обстоятелства, като лоши метеорологични условия, мъгла, силен вятър и др. Според Съда на ЕС при подобно закъснение не възниква право на обезщетение, ако въздушният превозвач е в състояние да докаже, че голямото закъснение се дължи на извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори да са били взети всички необходими мерки, тоест обстоятелствата са извън неговия контрол.

Техническата неизправност на самолет не е причина да се откаже обезщетение, дори технически проблем, който е настъпил ненадейно, не се дължи на лоша поддръжка, нито пък е бил установен по време на редовна поддръжка, не се обхваща от понятието „извънредни обстоятелства“. За закъснение по такава причина се дължи обезщетение.

При отмяна на полет има строги правила кога авиокомпанията дължи или не дължи компенсация на пътниците:

 1. Необходимо е поне двуседмично предизвестие, за да бъде предотвратено заплащането на компенсации. Когато авиокомпанията съобщи за отменен полет поне две седмици по-рано, тя трябва да предложи един от следните варианти:
 • алтернативен полет при първа възможност или избрана от пътника по-късна дата;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.
 1. Ако обаче предизвестие е изпратено между 2 седмици и 7 дни, въздушният превозвач трябва да предложи избор на една от следните възможности:
 • алтернативен полет, заминаващ не по-късно от 2 часа преди първоначалния час на заминаване и позволяващ пристигане до крайната цел в рамките на 4 часа от първоначално планирания час на пристигане;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.
 1. Ако предизвестието е изпратено преди по-малко от 7 дни от отменения полет, въздушният превозвач трябва да предложи следните възможности:
 • алтернативен полет, заминаващ не по-късно от 1 час преди първоначалния час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на 2 часа от първоначално планирания час на пристигане;
 • възстановяване на пълната сума, платена за билета.

Ако с пристигането на летището пътникът разбере, че полетът е отменен, то в зоната за регистрация трябва да има табела, съдържаща следния текст: „Ако Ви е отказан достъп на борда или ако полетът Ви е анулиран или има закъснение от поне два часа, поискайте от гишето за регистрация или от изхода за качване на борда текста, посочващ правата Ви, особено по отношение на компенсацията и помощта”.

При така възникнала ситуация въздушният превозвач е длъжен:

 1. Ако се наложи изчакване, да осигури на пътниците от отменения полет храна и напитки, настаняване в хотел (категория минимум две звезди) и осигуряване на придвижването до и от летището при нужда от преспиване, както и 2 телефонни разговора, 2 имейла, 2 телекса и факс.
 2. Да предложи алтернативен полет при първа възможност или придвижване до крайната дестинация с друг вид транспорт.
 3. Възстановяване на пълната сума, платена за билета или за частта от пътуването, която не е осъществена. Ако след отмяната полетът вече не отговаря на първоначалния план за пътуване, авиокомпанията дължи цялата сума на билета или ако е възможно – обратен полет до началната точка на пътуване при първа възможност.
 4. Да предложи полет до различно от плануваното първоначално летище само ако даденият град (регион) се обслужва от няколко летища. Тук превозвачът е задължен да покрие разходите при трансфера до първоначалното летище или друга съгласувана с пътника близка дестинация.

Ако авиокомпанията не може да осигури никоя от посочените възможности,

пътникът има право да получи компенсация, която зависи от разстоянието на полета:

 • 250 EUR за всички полети до 1500 км;
 • 400 EUR за всички полети между 1500 км и 3500 км, както и за всички полети на територията на ЕС над 3500 км;
 • 600 EUR за всички полети, непопадащи в горепосочените случаи.

Компенсацията зависи от разстоянието на полета, но и от причината за анулиране на полета. В случай на доказани извънредни обстоятелства компенсация не се плаща.

Често при закупуване на самолетен билет се предлага застраховка срещу около 20 евро, която да гарантира посочените по-горе права. Тези права обаче са така или иначе законно гарантирани и няма нужда от допълнително застраховане. То е необходимо и е в този смисъл допълнително, че осигурява средства над законово определените, т.е. надгражда обезщетението, както и обезщетява други обстоятелства, извън разгледаните закъснение и отмяна на полет.

Сподели във Facebook