Даже в далечно бъдеще електромобилите няма да изместят колите с традиционни двигатели с вътрешно горене. До този извод стигнаха специалисти от Министерството на енергетиката в САЩ. И след 20 години почти 80% от автомобилите по пътищата ще се движат с гориво, а не с ток. Експертите са на мнение, че автопроизводителите предпочитат да създават ефективни двигатели с вътрешно горене, като предприемат радикални промени в моделите си.

Министерството на енергетиката на САЩ публикува ежегодния си отчет за перспективите пред енергийния пазар Annual Energy Outlook (EIA). В документа е повдигнат и въпросът за типа автомобили, които ще доминират в бъдеще. По данни на експертите през 2040 г. 78% от автомобилите по пътищата на САЩ ще бъдат снабдени с двигатели с вътрешно горене, работещи с гориво от естествен произход. Освен това 42% от колите ще бъдат оборудвани със системата „старт-стоп“ и рекуперативни спирачки, които позволяват да се съхрани получената от забавянето на автомобила енергия. Зарежданите от електрическата мрежа хибриди и чистите електромобили ще заемат само по 1% от автопарка. Традиционните хибриди, които ползват и двигатели с вътрешно горене, ще са около 5% от автомобилите по пътищата. Средният разход на гориво обаче в САЩ през 2040 г. ще бъде 6,3 литра на 100 км, вместо днешните 11 литра. Въпреки това прогнозите не постигат задачата, поставена от администрацията на президента Барак Обама, до 2025 г. всички нови автомобили в страната да изразходват не повече от 4,3 литра на 100 км.

Сподели във Facebook