Здраве

27 Септември 2018

credoweb bg

Промените в здравната система са крайно наложителни - около това се обединиха представители на правителството, на здравното министерство, на синдикати, пациентски организации и фарма индустрията. Това се случи на Национална кръгла маса, която се проведе на 26 септември в НДК. 

Всичко за предлаганата реформа

Пациентите смятат, че социалният модел на здравеопазването в България е нарушен, качеството и ефективността са ниски и няма равен достъп до медицински услуги. Това сочат данните на представително национално проучване, проведено от Алфа Рисърч. 

75% от анкетираните са на мнение, че системата не осигурява качествени медицински услуги, а също и че не стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи. 76% не вярват, че тя дава равен достъп до здравни грижи, а 69% казват, че моделът не е солидарен на практика. 62% са убедени, че сегашната организация на здравеопазването не гарантира достоен доход на медицинските специалисти.

Малко повече от половината от анкетираните вярват, че е възможен нов, успешен и ефективен здравен модел. Той трябва да осигури баланс между качество на здравните услуги, достъпност, лична отговорност, контрол и ефективност.

Министърът на здравеопазването, Кирил Ананиев, представи два варианта за промени в здравеопазването. Целта им е да повишат удовлетвореността на пациентите, да оптимизират структурата на болничните ресурси и да намалят дела на нерегламентираните разходи, повишавайки контрола и ефективността.

Модел А е двустълбов и предвижда "шокова" демонополизация на системата. НЗОК става равноправна на частните застрахователи. Остава 8 процента задължително осигуряване и вторият стълб е доброволно застраховане. НЗОК и застрахователите стават конкуренти. Би стартирал още от 2019 г. с възникването на застрахователно дружество, което да покрие изискванията за работа на конкурентен принцип с НЗОК. Здравните вноски на записаните при застраховател пациенти се прехвърлят не към НЗОК, а към съответния застраховател.

Модел Б предлага поетапно преминаване от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравно-осигурителен модел. Плавен преход от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите до пълна и цялостна демонополизация на НЗОК. Този модел е тристълбов, като първият стълб е задължителна 8 процентна здравноосигурителна вноска. Вторият стълб е задължително здравно застраховане с фиксирана вноска. Третият стълб е доброволно здравно застраховане.

Всяко лечебно заведение ще може да избира на какви цени работи, като при различие с определените в хода на националното рамково договаряне е длъжно да ги регистрира и да обявява на видно място. Разликата над националната цена се доплаща – от пациента или от доброволна застраховка на пациента.

С втория модел се въвежда граничната линия, сума, която  служи за определяне на участието на първия и втория стълб в заплащането на разходите за лечение. Цитираната сума е 700 лева.

Задължителната застрахователна вноска е прогнозирана на 12 лева, като засега е ясно само, че със сигурност ще покрива болничната помощ, но за извънболничната, денталната и лекарствата няма яснота.

Д-р Мими Виткова, директор на асоциацията на частните застрахователи изрази недоумението на гилдията, че тези предложения не са коментирани детайлно с тях, не са искани предварителни разчети и не е дадена яснота какво точно ще покрива застрахователят. Тя изрази мнение, че Конституционният съд трябва да даде становище дали тези промени са конституционно приемливи.

Дискусията е отворена и продължава извън рамките на кръглата маса, до постигане на социален консенсус.

Сподели във Facebook