Кой холестерол е опасен и за кого

Кардиологът доц. Красимира Христова