Реклама

Тарифи на сайт „Животът днес“:

Основни формати: Позиция на банера:

CPM

300 х 250 (1)

standard

300 х 250 (2) 

all pages

inner pages

8 лв.

6 лв.

300 x 600

Vertical Megaboard

 

 

all pages

home page

targeted sections

12 лв.

18 лв.

18 лв.

PR Material

 

Анонс кутия/ топ позизия на начална страница

Анонс кутия/ позизия в „Избрани“

400 лв.

400 лв.

Водеща новина

daily

weekend

1500 лв.

1000 лв.

Анкета с тема от клиента   150 лв.
in-text: 5 думи за 7 дни 750 лв.
Видео - изработено от клиента

Топ позиция

Позиция в "Избрани"

450 лв.

400 лв.

Видео - изработено от "Животът днес" (варианти: интервю, клип, репортаж, документиране на събитие, заснемане на събитие)

Топ позиция

Позиция в "Избрани"

Цена по договаряне

*Цените са за седмица

*Всички посочени цени са без вкл. ДДС

Тарифи на вестник „Животът днес“:

Тарифа

 

 

1 вътрешна страница

 

 3 000 лв.

1/2 страница

 

 1 600 лв.

1/3 страница

 

 1 300 лв.

1/4 страница

 

 1 000 лв.

1/6 страница

 

 550 лв.

1/8 страница

 

 450 лв.

1/12 страница

 

 350 лв.

1/16 вътрешна страница

 

 200 лв.

 

 

 

Специални формати

 

 

А4 мини

 

 1 200 лв.

първа страница, долна хоризонтална лента

 

 2 000 лв.

последна страница, долна хоризонтална лента

 

 1 500 лв.

каре в кръстословица (45*55 мм)

 

 200 лв.

каре на първа и последна страница

 

 /+40%

1/2 страница - PR публикация + рекламно каре

 

 5 750 лв.

фиксирана страница

 

 /+25%

фиксирана позиция

   /+50%

нестандартни карета

   по договаряне

брандиране на тема, рубрика, страница

   по договаряне

 

   

ПР публикация

 

 /+40%

 

   

Рекламни вложки

 

 

до 20 гр. Цял тираж

 

 0,12 лв./брой

 

 

 

Отстъпки за обем:

 

 

над 3000 лв.

 

 15%

над 5 000 лв.

 

 20%

над 10 000 лв.

   25%

 

   

Отстъпки за брой публикации:

 

 

3 до 5 публикации

 

 10%

6 до 9 публикации

 

 15%

 

   

*Медия агенции

   40%

 

*Всички посочени цени са без вкл. ДДС