Реклама

Тарифи на сайт „Животът днес“:

Основни формати: Позиция на банера:

CPM

300 х 250 (1)

standard

300 х 250 (2) 

all pages

inner pages

8 лв.

6 лв.

300 x 600

Vertical Megaboard

 

 

all pages

home page

targeted sections

12 лв.

18 лв.

18 лв.

PR Material

 

Анонс кутия/ топ позизия на начална страница

Анонс кутия/ позизия в „Избрани“

400 лв.

400 лв.

Водеща новина

daily

weekend

1500 лв.

1000 лв.

Анкета с тема от клиента   150 лв.
in-text: 5 думи за 7 дни 750 лв.
Видео - изработено от клиента

Топ позиция

Позиция в "Избрани"

450 лв.

400 лв.

Видео - изработено от "Животът днес" (варианти: интервю, клип, репортаж, документиране на събитие, заснемане на събитие)

Топ позиция

Позиция в "Избрани"

Цена по договаряне

*Цените са за седмица

*Всички посочени цени са без вкл. ДДС