През 2020 г. Boehringer Ingelheim засилва усилията си при изследванията на терапии с възможен потенциал в лечението на COVID-19. През 2020 г. са инвестирани 3,7 млрд. евро в НИРД, което е със 7% повече от предходната година. Това е и най-големия процент инвестиции в тази област през цялата 136-годишна история на биофармацевтичната компания. Тези данни бяха представени на годишната международна пресконференция, която е традиция за  Boehringer Ingelheim.

Инвестициите на компанията в научноизследователската и развойна дейност в лекарствени продукти в хуманната медицина възлизат на 3,28 млрд. евро или 22,8% от нетните продажби. Работи се върху приблизително 100 проекта на различни фази от изследователския процес. Целта е 75% от тези проекти да дадат като резултат първата молекула в техния клас от активни съставки или в нова терапевтична област. Над 50% от тях имат потенциал за постигане на голямо откритие. Акцентът в изследванията и развитието в областта на хуманната медицина е върху сърдечносъдовите и метаболитните заболявания, онкологията, респираторните заболявания и имунологията, заболяванията на централната нервна система и здравето на очите.

По време на пресконференцията стана ясно, че Boehringer Ingelheim е един от водещите производители на биофармацевтични продукти, както за собственото си портфолио, така и за партньори по целия свят. Общо 60% от всички водещи 20 фармацевтични и иноваторски биотехнологични компании са клиенти на този сегмент от бизнеса на компанията, която извършва производство под наименованието Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM. През 2020 г. биофармацевтичният бизнес на компанията достига нетни продажби от 837 млрд. евро или повишение с 6,6% (спрямо предходната година).

Лекарствата за лечение на сърдечносъдови, метаболитни и респираторни заболявания продължават да имат най-съществен принос към нетните продажби. Медикаментът на компанията, който се прилага с цел понижаване на нивата на кръвната захар при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, остава на първо място по принос на доходи в областта на хуманната медицина. Терапията за лечение на пациенти с идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), интерстициална белодробна болест, свързана със системна склероза (SSc-ILD), а в някои държави и за други хронични фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания с прогресивен фенотип е втори в приноса към приходите на компанията.

„Стартирахме научноизследователската и развойната си дейност за откриване на потенциални терапии в борбата с COVID-19 още в началото на първото тримесечие на 2020 г.”, споделя Хубертус фон Баумбах, председател на Съвета на директорите в Boehringer Ingelheim. „Продължаваме да работим в тази посока заедно с редица наши партньори по целия свят. Служителите ни постигат забележителни резултати в борбата с COVID-19, като се грижат терапиите ни да достигат без забавяне до всички пациенти и медицинските специалисти в нужда. Постиженията ни през 2020 г. са резултат от неуморните усилия на всички тези хора.” 

Сподели във Facebook