Здраве

5 Септември 2022

credoweb bg

Изследователи от Center of Excellence for the acceleration of Harm Reduction - CoEHAR (Център за върхови постижения за ускоряване на прилагането на подхода за намаляване на вредата), работещи по проекта Replica, установиха, че преминаването на електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия може да намали съдовите увреждания и да предотврати възникването на заболявания, свързани с пушенето. Резултатите от проучването опровергават широко разпространеното погрешно схващане, че употребата на електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия причинява същите вреди като пушенето.

Научната статия е публикувана от международната мрежа от независими лаборатории, създадена в рамките на проекта Replica – група учени с водеща роля в областта на намаляването на вредата в света. В най-новото проучване се оценява вредното въздействие на тютюневия дим върху ендотелните клетки (клетки, които отделят вещества, контролиращи свиването и отпускането на съдовете) в сравнение с електронните цигари и нагреваемите тютюневи изделия.

Увреждането на ендотелната тъкан представлява първично патологично събитие, което води до заболявания като атеросклероза, а пушенето на цигари инициира това събитие. Пушенето компрометира нормалната функция на ендотела и уврежда съдовата система, като става причина за патологии като високо кръвно налягане и атеросклероза. Пушенето на цигари и токсичните вещества в дима са свързани с нарушения в механизмите за възстановяване, които поддържат хомеостазата на съдовия ендотел, например инхибиране на миграцията на ендотелни клетки.

Намаляването на излагането на токсични вещества в дима може да допринесе за смекчаване на вредните ефекти за ендотела и предотвратяване на развитието на сърдечносъдови заболявания. Ефектите от пушенето на цигари, свързани с миграцията на ендотелни клетки и дължащите се на това съдови увреждания, са изследвани в редица международни прочувания и по-конкретно проучването на Тейлър и сътрудници (Taylor M. et al., 2017 DOI: 10.1016/j.toxlet.2017.06.001), което показва, че при аерозола от електронни цигари се наблюдава значително намалено инхибиране на миграцията на ендотелни клетки in vitro (в епруветки) в сравнение с това при цигарения дим. Това означава, че изложените на аерозол от електронни цигари ендотелни клетки запазват способността си да лекуват малки наранявания по кръвоносните съдове, за разлика от изложените на цигарен дим и токсични вещества ендотелни клетки, при които способността за справяне с рани е сериозно ограничена.

Изследователите, работещи по един от най-успешните проекти на CoEHAR - проекта Replica, които през последните две години репликираха най-важните международни проучвания в областта на намаляването на вредата от тютюна с помощта на мрежа от независими лаборатории, доказаха намалената токсичност на електронните цигари и наложиха референтни стандарти за научни изследвания. Целта на учените от CoEHAR бе да осъществят мултицентрово репликационно проучване, за да верифицират резултатите, получени от Тейлър и сътрудници.

Сравнение между цигари и електронни системи за никотин

Проучването със заглавие „Сравнителна оценка на ефектите от аерозола от електронните системи за доставяне на никотин и цигарения дим за миграцията на ендотелните клетки“, проведено в рамките на проект Replica, сравнява ефектите от три електронни системи за доставяне на никотин и конвенционална цигара. Данните, събрани от изследователите от CoEHAR при спазване на международните научни стандарти и прилагане на най-иновативните техники и средства, потвърждават резултатите, получени от Тейлър и сътрудници: електронните цигари не предизвикват инхибиране на миграцията на ендотелни клетки in vitro в сравнение с цигарения дим и съответно намаляват вредата, свързана с цигарения дим. Освен това изследователите от CoEHAR съпоставиха резултатите за две различни нагреваеми тютюневи изделия: ефектите са много по-слабо изразени в сравнение с тези, наблюдавани при цигарения дим.

„Както показват и предишни проучвания на екипа по проекта Replica, вредата, причинена от електронните системи за доставяне на никотин е много по-малка от тази, причинена от цигарения дим – обясни проф. Масимо Карузо, автор на проучването и един от лидерите на проекта Replica. – Интересен факт е, че преминаването на продукти без горене намалява съдовите увреждания и предотвратява възможността за поява на заболявания, свързани с пушенето, като атеросклероза и високо кръвно налягане. За пореден път нашето проучване опровергава разбирането, че електронните цигари или нагреваеми тютюневи изделия причиняват увреждания, които са сходни с тези от горимите цигари.“

Проучването

Проучването, проведено от проф. Ли Волти и проф. Карузо, възпроизведе резултатите, получени от Тейлър и сътрудници при оценката на ефектите от цигарения дим за миграцията на ендотелни клетки в сравнение с ефектите от аерозола от електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия: нарушаването на ендотелната тъкан води до увеличен риск от развитие на заболявания като атеросклероза. Учените повториха проучването, сравнявайки ефектите от три електронни системи за доставяне на никотин, предлагани в търговската мрежа, и референтна цигара за изследователски цели. 

Учените пресъздадоха по изкуствен начин малки ранички по клетъчната повърхност и сравниха възстановителната способност на клетките след излагане на цигарен дим в сравнение с всеки от другите изследвани продукти. Четири различни независими лаборатории потвърдиха резултатите, получени в оригиналното проучване на Тейлър и сътрудници във връзка със способността на ендотелните клетки да излекуват нараняванията след излагане на тези продукти.

Резултатите от това проучване са важни за политиките за превенция на заболявания при хората – допълни проф. Рикардо Полоса, основател на CoEHAR - предвид факта, че цигареният дим уврежда сърдечносъдовата система и предвид неуспеха на сега прилаганите стратегии за борба с тютюнопушенето. Тези данни предоставят полезна научна информация, която да спомогне при взимането на решения относно регулацията на тези продукти и да допринесе за разработването на държавни стратегии и политики за намаляване на вредата, основани на доказателства.“

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook