На 6 април тази година за първи път Германското дружество по съдова хирургия и медицина разгледа темата за спиране на пушенето и намаляване на вредата от тютюна. Това се случи по време на 139-тата конференция на Германското общество по хирургия.

Тютюнопушенето – висок риск и висока цена 

Д-р Хинрих Бьонер, ръководител на клиниката по хирургия в болница „Св. Рохус“ и католическата болница „Дортмунд-запад“, призова аудиторията на конференцията да отдаде нужното внимание на тази тема от научна гледна точка, тъй като тютюнопушенето е един от най-сериозните рискови фактори при пациентите със съдови заболявания. Той постави ударение върху общите разходи за лечение на заболяванията, свързани с пушенето на цигари в Германия, които според Германския център за изследване на рака, възлизат на 30.32 млрд. евро за преки разходи и 66.92 млрд. евро. за непреки.

Нови подходи за спиране на пушенето

Успеваемостта на опитите на пациенти със съдови заболявания да спрат да пушат е много ниска. При пациенти, получили препоръка от лекар, успеваемостта е под 10%; при такива, които са се включили в програми за отказ, тя е 10-25%; а с помощта на целенасочени специализирани програми за справяне със зависимости тя е 30%. Един от новите възможни подходи е всеобхватна терапия чрез телемедицина, съчетана със консултация от психолог/психиатър. Този подход ще бъде изследван в мултицентрово проучване, проведено от Университета в Аахен, съвместно с Дружеството по съдови заболявания. Но в това проучване ще бъдат включени само пациенти активни пушачи с реваскуларизация за периферна артериална болест в стадий II-IV, които са на възраст над 80 години и които притежават мобилно устройство. Набирането на участници ще стартира през октомври 2022 г., след като бъдат изготвени необходимите документи и бъдат получени необходимите разрешения от етичните комисии.

Един от членовете на научния надзорен съвет на проучването е проф. д-р Мартин Щорк, директор на Клиниката по съдова и торакална хирургия в Общинската болница в Карлсруе. В своята презентация той представи т.нар. подход за намаляване на вредата и представи събраните доказателства за него. Намаляването на вредата е подход, приложим при пушачи, които не успяват да спрат да пушат напълно. Самото понятие разкрива, че става дума за намаляване на приема на вредни вещества чрез преминаване от изделия, при които тютюнът изгаря, към изделия без горене. Според проф. Щорк електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия и никотиновите пликчета за орална употреба задоволяват желанието за прием на никотин, но отделят с 90-95% по-малко токсични вещества от класическите горящи цигари. Така може да се избегне повторно пропушване, особено в острата фаза на процеса по отказ от пушенето.

Какво показват научните данни?

Проф. Щорк призова за прилагане на научен подход, основан на фактите. Той представи токсикологични данни за намалението на вредните вещества, както и последните анализи на Cochrane за отказ от тютюнопушенето, публикувани през 2020 г. и 2021 г. Той също така се спря на някои математически модели относно ефекта от намалените токсични вещества за риска от развитие на рак. Що се отнася до вторичната превенция на атеросклероза, според проф. Щорк, ключово е да се избягват продуктите с горене, а не никотина. Наличните проучвания в САЩ и в Германия сочат, че повечето лекари не са запознати с този факт.

Един от аргументите срещу продуктите с по-ниски вредни емисии е т.нар. gateway хипотеза, според която тези продукти привличат деца и тийнейджъри, а след това те започват да пушат цигари. Проф. Щорк посочи, че няма убедителни данни в подкрепа на тази хипотеза. Според данни на Федералния център за здравно образование на Германия процентът на тютюнопушене сред групата на 12- до 17-годишните е достигнала до най-ниски нива от 6-8% през 2019 г. А броят на подрастващите, употребяващи електронни цигари или нагреваеми тютюневи изделия, остава нисък и непроменен във времето.

Като цяло специалистите по съдова медицина изразиха намерение да обърнат повече внимание на темата за спирането на пушенето и за намаляването на вредата от тютюна, като подчертаха необходимостта от предоставяне на информация от лекарите на пациенти със съдови заболявания, които пушат, тъй като именно при тази група рискът е висок и е свързан със зависимостта и с усложненията на съответното заболяване.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook