Здраве

20 Март 2019

credoweb bg

С настъпването на пролетта традиционно стартира и държавната програма за профилактика и рехабилитация. В края на март 2019 г. Националният осигурителен институт официално ще обяви заведенията, които ще предоставят услуги на желаещите.

Всички, които искат да се възползват от програмата, преди това трябва да ес запознаят

какво покрива тя.

1. Парична помощ за всяко лице, включваща:

  • Средстваза не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, остойностени по видове, съгласно Ценоразпис на диагностичните и терапевтични процедури на Националния осигурителен институт.
  • Стойност на нощувките - крайна цена в размер до 18,00 лева за една нощувка.
  • Частична парична помощ за хранене в размер на до 7,00  лева, за един храноден.

Повече информация за условията и необходимите документи за рехабилитация в санаториум по програма на НОИ можете да намерите в социалната платформа за здравеопазване CredoWeb >>>

Сподели във Facebook