В навечерието на своя 100-годишен юбилей Медицинският университет - София връчи наградата „Signum Laudis Pro Scientiae Meritis“ за проекти, осъществени чрез конкурсите „Грант ′2014", „Грант ′2015", „Млад изследовател ′2014" и „Млад изследовател ′2015".

Проф. Петкова представя наградите. В дясно: проф. Златков, проф. Угринов и проф. Златанова

Наградният знак се връчва от 2002 г. на водещи изследователи (преподаватели в МУ-София) и съответния изследователски екип. През 2003 г. Съветът по медицинска наука към университета решава да присъжда и грамоти на докторантите си за най-успешна научна разработка. За периода 2002 – 2013 г. връчените награди за научни проекти, финансирани на конкурсен принцип със средства на МУ-София, са общо 18 в област „Медицина”, 4 в област „Дентална медицина” и 6 в област „Фармация”. Грамотите са съответно 10 в област „Медицина”, 3 в област „Дентална медицина” и 1 в област „Фармация”.

Зам.-ректорът по наука и акредитация на МУ-София проф. Валентина Петкова откри церемонията с приветствие по повод Деня на народните будители. Тя подчерта, че стремежът към просвета, към наука и знания винаги – в добри и лоши дни – са ни обединявали като основна ценност. И така ще продължим – напред в нова ера на духовността. Проф. Петкова обобщи, че за двугодишен период в листите на номинираните за награди на Съвета за медицинска наука на МУ-София се включват всички изследователски проекти, които са оценени по утвърдените критерии на Съвета по медицинска наука с отлична оценка за извършената научноизследователска дейност и получените резултати, които са публикувани в списание с импакт фактор.

Ректорът на МУ-София проф. Виктор Златков пожела на участниците в церемонията да носят в сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, да бъдат достойни и пълноценни членове на голямата академична общност и да развиват и умножават създадените за столетие традиции на МУ-София.

Отличените проекти и научни разработки са:

С награда знак „Signum Laudis pro Scientiae meritis” за най-успешна научна разработка за периода 2014-2015 г. в конкурса „Грант ‘2014” в област „Медицина“, Медико-биологично направление е отличен проектът на колектив, оглавяван от доц. Таня Стратева от Медицинския факултет, Катедра по медицинска микробиология. Също и проект, ръководен от проф. Камен Цачев,  от Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология. В област „Фармация“ е награден проект с ръководител на изследователския екип доц. Маноела Манова-Овчарова, от  Фармацевтичния факултет, Катедра  „Организация и икономика на фармацията“.

Грамота за най-успешна научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ-София за периода 2014-2015 г. , конкурси  „Млад изследовател за 2014 и 2015“ в област медицина, медико-клинично научно направление е връчена на ас. Явор Асьов – докторант в МФ, Катедра „Вътрешни болести“, а също на д-р Биляна Михайлова – докторант в МФ, Катедра „Офталмология“. В област „Фармация“ наградата получи ас. маг. фарм. Александър Шкондров, докторант във Фармацевтичния факултет, Катедра „Фармакогнозия“.

Сподели във Facebook