Продължителният работен ден на родителите повишава риска от наднормено тегло и затлъстяване при децата в предучилищна възраст. До този извод стигнаха специалисти от Научния център за социални изследвания в Берлин. Те проследили данните на 2,4 хиляди деца на 6 години. Известно е, че тази възраст има решаващо значение при формиране на теглото на децата. Оказва се, че при тези от тях, чиито майки работят по 35 и повече часа на седмица, е повишен рискът от появата на наднормено тегло и затлъстяване. Това не се наблюдава при децата, чиито майки не работят. Опасност от проблеми с теглото има и при децата, чиито бащи също работят прекалено дълго – 55 и повече часа на седмица.

Според изследователите причината е, че с увеличаването на работния ден на родителите намалява качеството на хранене и нивото на физическа активност на децата в предучилищна възраст. В повечето случаи се нарушава и ритъмът на съня на децата, когато родителите им дълго се задържат на работните си места.

Негативното въздействие на трудовата дейност на родителите върху теглото на децата се наблюдава предимно при семейства със средни и високи доходи. Детски градини намаляват риска от наднормено тегло и затлъстяване, отбелязват учените.

Сподели във Facebook