Здраве

2 Октомври 2015

3018

Животът днес

Ракът на млечната жлеза е социалнозначимо заболяване с висока заболеваемост и смъртност сред жените - както в световен мащаб, така и у нас. По последни данни на Националния раков регистър, а и според световните статистики се очертава ясно изразена тенденция към повишаване на заболеваемостта и трайна тенденция към понижаване на възрастта на пациентките.

През последните 20 години заболеваемостта от рак на гърдата в целия свят расте.

Добре известно е, че ефективното лечение и намаляването на смъртността от онкологични болести зависи от ранното им диагностициране. Ракът на млечната жлеза е подходящ за скрининг, тъй като високата честота на заболяването и сравнително ниската цена на изследването го прави икономически оправдан. Скринингът е част от програмите за профилактика на дадена страна като метод за ранното откриване на туморния процес - в стадий, когато той е лечим. Съгласно дефиницията на Световната здравна организация скрининг е (предполагаемо) откриване на непроявена болест чрез тестове и процедури, които могат да се приложат бързо.

Терминът „скрининг“ означава пресяване и именно това е същността му - чрез прегледи, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо, лечение.

Отчитайки значимостта на редовната профилактика за навременното откриване на болестта и провеждане на животоспасяващо лечение, ПСАГБАЛ "Св. София", ВМА - София, СБАЛ по онкология, УМБАЛ "Александровска", УМБАЛ "Св. Анна", Първа МБАЛ - София, Четвърта МБАЛ - София, Пета МБАЛ - София, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, инициират и организират проект по скринингово изследване за рак на млечната жлеза. Целта на проекта е провеждането на скрининг за рак на млечната жлеза сред всички групи жени и изграждане на успешен модел на профилактика и ранно диагностициране, който може да бъде използван като основа за мащабна национална програма.

В рамките на целия месец октомври в Първа САГБАЛ "Св. София" и болниците партньори ще се извършват безплатни прегледи при мамолог. Това ще става след предварително уточнен график във всяко едно от лечебните заведения. Също през октомври по график в изброените лечебни заведения ще могат да се получат безплатни консултации при психолог - за жени с поставена диагноза рак на гърдата и техните близки. 

При средна заболеваемост от 1 на 1000 жени у нас се констатира тревожната статистика 4 на 1000, което говори, че заболеваемостта е 4 пъти по-голяма.

Прави впечатление, че немалка част от жените, при които са констатирани проблеми, не са се върнали за интервенция в болничното заведение, в което са диагностицирани. По този начин се губи обратната връзка с тях по отношение на комплексното лечение и проследяване хода на заболяването.

Скринингът е част от програмите за профилактика на дадена страна. За да бъде успешен, процесът трябва да е организиран, да обхваща значителна част от здравите хора в определена възраст, които биха могли да са в риск, и да осигурява равен достъп и равномерен обхват на всички, подлежащи на даден скринингов тест. За да подлежи едно онкологично заболяване на скрининг, е необходимо типът рак да е свързан с висока заболеваемост и смъртност; да съществува ефективно лечение на ранните етапи на болестта, изследването (скрининговият тест) да се възприема добре от хората, да е безопасно и с ниска цена. Скрининговите програми са насочени към значителни части от населението на една страна и трябва да се провеждат при спазването на съвременните етични принципи и правила за защита на личната информация – тъй като освен благоприятния резултат по отношение на смъртността от дадено заболяване скрининговото изследване може да има и отрицателни странични ефекти върху част от изследваните хора. Задължение на медицинските специалисти е да запознават подлежащите на скрининг с всички възможни ползи и рискове от тестовете и процедурите. Програмите за скрининг на онкологични заболявания включват и информационни кампании, насочени както към обществеността, така и към медицинските специалисти.

 

Ракът на млечната жлеза е най-честият злокачествен тумор при жените у нас и е на второ място сред причините за смъртност от онкологични заболявания.

В България годишно се диагностицират около 3800 жени и около 1200 умират от заболяването, като честотата му ежегодно нараства с 1,5%.

Едва 20% от пациентките се диагностицират в първи стадий, когато възможностите за излекуване са най-големи и изходът от заболяването е най-благоприятен.

 

 

 

 

Сподели във Facebook