Здраве

16 Ноември 2016

2834

Яница Ганчева

Проф. Хинев има специалности по урология, онкология и диплома по здравен мениджмънт. Специализирал е в Германия, Франция, Швеция, Египет, Япония, Швейцария, Великобритания и др. Основните му научни разработки са в областта на онкоурологията, ендоурологията и реконструктивната хирургия. Автор е на четири монографии, едната от които е издадена в чужбина. Член е на Европейската асоциация по урология (EAU), на Американската урологична асоциация (AUA) и на Международното урологично дружество (SIU). Носител е на званието „Медик на годината“ (2000 г.), на награда „Варна“ (2010 г.) и на почетен знак на БЛС (2011 г.).

- Проф. Хинев, какво представлява  криоаблацията, която приложихте при лечение на доброкачествена хиперплазия наскоро?

- Криоаблацията е иновативен метод в урологията. Той се използва досега в други специалности, но в България бе приложен за първи път като метод за лечение на доброкачествена хиперплазия преди по-малко от месец. Това е миниинвазивен оперативен метод, който се основава на замразяването на простатата с въглероден диоксид, въведен в нея трансперинеално посредством 6 игли. Въвеждането на иглите и последващото замразяване на жлезата става под ултразвуков контрол. Обикновено се извършват 2 цикъла на замразяване и размразяване общо за оперативно време около 20-30 мин. Процедурата завършва с налагане на уретрален катетър, с който пациентът се изписва от болницата. Катетърът се сваля от 1 до 3 седмици по-късно.

- Какви са предимствата му пред стандартните методи за лечение?

- В урологията трансуретралната резекция е златният стандарт при лечението на доброкачествената простатна хиперплазия. При такава операция възстановителният период е 4-8 седмици. Следоперативните рискове се характеризират с болки, дискомфорт, кръвотечение, инконтиненция, ретроградна еякулация и импотентност. За да бъдат избегнати тези рискове, в последно време се прилагат по-малко инвазивни методи за лечение на простатата. Миниинвазивните методи са лазерна вапоризация, вапорезекция, лазерна енуклеация, ХАЙФУ метод, TUNA метод, микровълнова терапия и др.

- Обяснете по-подробно механизма на криоаблацията.

- Замразяването на простатата довежда до некроза на клетките на простатата, което освобождава натиска върху уретрата и това води до нормална микция без смущения. Основните фактори, които гарантират действието върху тъканта на ниската температура, са механичните и осмотични ефекти, както и клетъчна хипоксия. С криоаблацията протеините денатурират поради дехидратация, промяна на вътреклетъчната вода, на водата в извънклетъчното пространство и разрушаване на клетъчната мембрана поради образуването на ледени кристали.

- Какви пациенти са подходящи за този вид интервенция?

- Методът може да се приложи първично при пациенти с простатен карцином в ранен стадий или вторично - при хора с локален рецидив след лъчетерапия. Той намира приложение и при случаи на доброкачествената простатна хиперплазия. Важно е също да се спомене, че този метод дава възможност простатата да се наблюдава в надлъжна и напречна проекция, за вземане на биопсичен материал от цялата простата – включително и предна част на простатата, което досега не беше възможно. Уретрата и лигавицата й се защитават посредством катетър и затопляне. Методът е подходящ и при периферен карцином на бъбрека, но условието е да е в ранен стадий.

- По какъв път пациентът попада при вас?

- Лечението е осигурено болнично и амбулаторно, придружено е от малък брой усложнения и дава възможност за пълноценен живот без рецидиви.

В момента въвеждаме криоаблацията като алтернативен метод. Не е възприет все още. Може да се каже, че е експериментален неосновен метод, но е предпочитан при много тежки групи пациенти, класифицирани по възраст, антикоагулантна терапия и други заболявания и тип лечение, което повишава риска при един инвазивен метод. Всеки пациент, при който се счете, че има индикации за криоаблация, може да се запише за планова процедура, която се реимбурсира от НЗОК при доброкачествена простатна хиперплазия и карцином на простатата.

Последвайте проф. Хинев в социалната платформа за здраве CredoWeb

 

Сподели във Facebook