Здраве

18 Септември 2016

3260

Животът днес

След инсулт решаващи са ранната рехабилитация – с правилни и достатъчни физически упражнения първоначално под ръководството на опитен рехабилитатор, вторичната профилактика, т.е. контрол на рисковите фактори, за да не се допусне повторен инцидент, както и дългосрочният прием на лекарства и препарати, които защитават мозъка и подобряват функцията му. Нарушаването не само на физическия капацитет,  на паметта, възможностите за концентрация и възприемане на нова информация - това са едни от основните проблеми след преживян инсулт. Проблеми в паметта и интелектуалната сфера настъпват не само след инсулт, но и в резултат на съдовата деменция, която според статистиките засяга 5,6% от хората над 60 г. Честотата й се увеличава с възрастта, като се удвоява на всеки 5,3 г.

всичко за инсулта

Обикновено започва внезапно и най-често се характеризира със загуба на краткосрочна памет. Заболяването постепенно прогресира, като се нарушават още една или няколко когнитивни функции.

През годините са били изследвани множество лекарствени продукти за лечение на съдова деменция - както насочени към когнитивните и поведенческите проблеми, така и продукти, действащи неврозащитно. През 2002 г. проф. Стефано Руджиери провежда клинично проучване върху повлияването на симптомите на деменция чрез използването на Цитидин в комбинация с Уридин (перорални флакони). Резултатите доказват значително по-висока ефективност на препарата в сравнение  с плацебо.

Цялостната оценка от изпитването показва, че тази комбинация притежава статистически значим ефект върху познавателните функции, депресията, ежедневната активност и невропсихиатричните симптоми на пациенти със съдова деменция и след инсулт. Изследваният продукт е с много добра поносимост, не се наблюдават промени в лабораторните параметри и жизнените показатели на изследваните. Статистически и клинично значимо подобрение се наблюдава в когнитивната, поведенческата и емоционалната сфера, както и в общото състояние на пациентите.

В България за пациентите е достъпен продуктът Мемостор, който съдържа ефективна комбинация от уридин, цитидин, глутамин, желязо и пантотенова киселина. За тях е клинично доказано, че подпомагат функционирането на мозъка и забавят процесите на стареене. Съдържащите се в продукта съставки играят съществена роля в метаболизма на нервната клетка, като допринасят за съхраняване на физиологичните процеси и структури в мозъка. 

Сподели във Facebook