Бъбречно-клетъчният карцином е най-често срещаният вид тумор на бъбрека при възрастни, като честотата му е над 80%. Туморът на Wilms е най-честият от всички новообразувания на бъбреците в детска възраст. Доброкачествените тумори на бъбреците са редки.

Кои са рисковите фактори за развитието на заболяването и как да си помогнем – отговорите дава д-р Огнян Гъцев, част от екипа на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на Военномедицинска академия (ВМА), по повод Световния ден за борба с рака на бъбреците.

Каква е честотата на туморите на бъбрека и кои са рисковите фактори за образуването им?

Туморите на бъбреците са общо понятие, включващо различни видове злокачествени и доброкачествени образувания, възникващи от паренхима на бъбрека или кухинната му система. Карциномът на бъбрека представлява около 2% от всички случаи на рак в световен мащаб. През последните 20 години има тенденция към повишаване честотата му в Европа, но широкото приложение на ултразвука в профилактиката позволи ранната му диагностика и увеличи преживяемостта. Най-често диагнозата се поставя между 60-70-годишна възраст, но се среща и при по-млади хора, като мъжете са по-често засегнати от жените.

Бъбречно-клетъчният карцином е най-често срещаният вид тумор на бъбрека при възрастни, като честотата му е над 80%. Туморът на Wilms е най-честият от всички новообразувания на бъбреците в детска възраст. Доброкачествените тумори на бъбреците са редки.

Основните рискови фактори, асоциирани с рак на бъбреците, са тютюнопушене, затлъстяване и артериалната хипертония. Други рискови фактори са дългогодишна хемодиализа, придобита бъбречна кистозна болест, някои генетични заболявания, различни химични агенти и медикаменти.

Какви са симптомите на заболяването и как се диагностицира?

Най-често туморите на бъбрека протичат без симптоми, но с напредване на стадия на заболяването може да се появи болка в лумбалната област или кръв в урината. При някои пациенти заболяването може да се прояви с т.нар. паранеопластични синдроми – повишено артериално налягане, отслабване на тегло, анемия, загуба на мускулна маса, необяснима липса на апетит. Болка в костите или непрекъсната кашлица може да бъдат признак, че ракът е авансирал и метастатичен.

Образната диагностика е от основно значение при диагностицирането и клиничното стадиране на туморите на бъбреците. Най-често използваните образни техники са ултразвук, компютърна томография и магнитно-резонансна томография.

Кои са методите за лечение на тумори на бъбрека?

Методите за лечение на туморите на бъбрека включват хирургично лечение, медикаментозно лечение, лъчетерапия, аблация и активно наблюдение.
Хирургичната резекция е основният метод за лечение, като се прилага и при пациенти с метастатично заболяване за подобряване на преживяемостта в комплекс с медикаментозното лечение. Обемът на операцията - премахване на целия бъбрек или само на част от бъбрека, засегната от тумора, се определя от стадия на заболяването и може да се извърши чрез отворена, лапароскопска или роботасистирана техника.

Минималноинвазивната хирургия (напр., перкутанна радиочестотна (RF) аблация, криоаблация и др.) се прилага рядко и при пациенти, които отговарят на определени критерии за това лечение. Активното наблюдение е възможност при пациенти в напреднала възраст и множество придружаващи заболявания, при които рисковете от активно лечение надвишават ползите от него.

Медикаментозното лечение включва таргетна терапия и имуномодулиращи медикаменти, повлияващи специфични механизми на туморообразуването. Химиотерапията и лъчетерапията са по-рядко прилагани в зависимост от вида на тумора на бъбрека.

Как мога да намаля риска от рак на бъбрека?

Ракът на бъбреците има мултифакторна генеза, но въпреки това, могат да се предприемат определени стъпки за намаляване на риска – спиране на тютюнопушенето, поддържане на здравословно тегло, контрол на кръвното налягане и избягване излагането на вредни химикали.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook