Здраве

11 Юли 2024

364

credoweb bg

С разгара на лятото у нас се регистрират и първите случаи на змийски ухапвания. Честотата и тежестта им варират, но като цяло в България ухапаните са с относително „лека“ симптоматика.

В България се срещат 17 вида змии. Отровните видове са шест:

пепелянка, усойница, остромуцунеста усойница, каменарка, котешка змия и вдлъбнаточел смок, а два вида са с токсикологично значение – усойница и пепелянка. Агресивното змийско поведение спрямо хората е акт на самозащита – те хапят при внезапна уплаха или причинена болка, при умишлено или неволно отнемане на възможността им за бягство.

Змийските ухапвания от отровни змии у нас са сравнително редки

като приоритет имат случаите на ухапвания от пепелянка и по-малко – от усойница. Преди да проявят агресивно поведение, отровните змии проявяват някои поведенчески признаци: съскат; издуват тялото си; нагъват S-образно и повдигат предната част на тялото си, а по-младите индивиди „плашат“ с потрепващи движения на опашка.

Ухапванията от неотровни змии са без сериозни последици за хората, за сметка на страха и шока от преживяното. В редки случаи могат да настъпят локални възпаления в мястото на ухапване, което е вследствие от замърсяване на раната и наслояване на инфекция, но в никакъв случай не е от прякото действието на змийската отрова, пояснява доц. Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинска академия (ВМА).

Ухапванията от отровни змии се подразделят на сухи и ефективни

В повечето случаи отровата е въведена повърхностно и е необходимо известно време, за да достигне до кръвотока и да се проявят симптоми, което дава достатъчно време за адекватни действия. Изключително важно е човек да остане спокоен в такава ситуация. Паниката и психологичният шок са по-опасни от змийската отровата, категорична е доц. Нейкова.

Сухото ухапване е нанесено от отровна змия чрез отровните ѝ зъби, без да е инжектирана отрова. Обективно се наблюдават пунктуационните белези от зъбите, както при ефективното ухапване, но липсват, както локални, така и общотоксични симптоми на отравяне.

Пепелянките са „рекордьорите“ у нас по сухи ухапвания, в сравнение с усойниците, което се обяснява с различното им поведение. Тези ухапвания не се нуждаят от специфична терапия, необходима е дезинфекция на раната, за да се превентира наслояването на инфекция.

Причинителят на инфекциозната ранева инфекция – тeтанус (Clostridium tetani), може да попадне в раневата зона, поради което е необходима и актуализация на имунизацията срещу тетанус.

При ефективното ухапване в организма се инжектира определено количество отрова. Клинично протичане се определя от количеството инжектирана отрова, а не механичното травматично поражение от зъбите.

При ефективното ухапване (и от пепелянка, и от усойница) в мястото на ухапването се усеща остра пареща болка

При усойницата тази болка е относително по-търпима, докато при пепелянката е по-силна и по-трудно поносима. Локално се появява бързо нарастващ оток, като по неговата прогресия и по други симптоми, се определя степента на поражение и се предприема съответното терапевтично поведение. Адекватността на мерките на първа помощ или отсъствието им, са фактор за по-леко или по-тежко протичане на интоксикацията, казва още специалистът.

Най-ранните клинични симптоми се проявяват през първите 2 часа

но понякога първите общотоксични симптоми могат да се проявят и на 4-6-ия час, понякога и след 12-18 часа. Характерно за змийското ухапване се двете хеморагични петна с големина на просено до лещено зърно, които при натиск не изчезват. Локалният оток и зачервяването около мястото на ухапването са най-изразени в първите часове, постепенно намаляват с времето и на 6-8-ия час са по-равномерно разпределени в поразения крайник. През първите 24 часа е необходимо осигуряването на медицинско наблюдение и контрол на основните физиологични функции на организма.

Резултатът от змийското ухапване зависи от множество фактори

вид, размера, физическо състояние и температура на змията; възраст и физиологично състояние на човек, алергична предразположеност, зона на ухапване (крайник, тяло, вена, мускул), количество инжектирана отрова, времето, необходимо на лицето да намери и получи медицинска помощ и от качеството на тази помощ.

Как да разберем, че ухапването е от отровна змия?

  • по наличието на две добре различими прободни ранички, от двата отровни зъба, по кожата на разстояние около 0.5 – 1.0 cm;
  • ухапването от отровна змия е еднократно, докато при смокове или други неотровни змии белегът е от множество зъби, образуват се две успоредни полудъги или V-образна белег, като ухапванията може да са няколко. Тези белези стават добре видими при притискане на ухапаното място, при което от раневите зони избиват дребни капчици кръв;
  • по характерния вид на змията – отровните змии са с триъгълна глава, значително по-широка от врата, с вертикални зеници и късо, но силно тяло; зигзагообразна лента на гърба – характерно за усойниците и рогче на върха на муцуната – при пепелянката.

Как да се реагира при ухапване от отровна змия?

Най-важно е да се запази самообладание и да се ограничи двигателната активност на пострадалия. Важно е да се огледа и в последствие опише змията, с цел нейната идентификация. Желателно е да се отбележи часът на инцидента; да се отстранят и свалят всички пристягащи аксесоари (пръстени, гривни, колиета и други).

Препоръчително е да се обездвижи ухапаното място (най-често крайник), да се шинира (при възможност), без да се спира кръвообращението, да се постави охлаждащ компрес и да не се предприема самолечение. Цел на тези мерки е предотвратяване на разпространението на змийската отрова. Не се правят инцизии на мястото на ухапването в полеви условия и липсата на стерилни инструменти и консумативи – настъпват нежелани усложнения! Не се изсмуква кръвта от ухапаното място – дори при микроскопични рани в устната кухина змийската отрова ще проникне в кръвообращението! Не се употребява алкохол! Търси се незабавно медицинска помощ!

В България няма отровни змии, която да убият здрав човек при оказана навреме медицинска помощ. Инциденти може да възникнат при непотърсена такава и/или при наличие на алергични състояния, сериозни системни заболявания, утежняващи състоянието на ухапания, казва още доц. Людмила Нейкова и подчертава, че от важно значение е времевият терапевтичен прозорец – колкото по-бързо и адекватно се предприемат лечебни действия, толкова е по-къс възстановителният период и се превентират усложнения.

Своевременното оказване на лекарска помощ е от решаващо значение за пострадалите

Лечението при ухапване от отровни змии е необходимо да започне незабавно и включва мероприятия, приложени в определена последователност: ухапаният човек се поставя в легнало положение и се препоръчват подкрепящи (успокояващи) мерки; отбелязва се часа на инцидента; отстраняват се и се свалят всички пристягащи аксесоари (пръстени, гривни, колиета и други); имобилизира се увреденият крайник; промивка със светлорозов разтвор на калиев хиперманганат (KMnO4) или друг антисептик. Инжектирането на антидотен специфичен противозмийски серум се провежда в лечебно заведение (в болнична среда или в спешен медицински център).

Превенция на ухапване от змии:

да не се бърка „на сляпо” в кухини на дънери и трупи, в скални цепнатини и под големи камъни, внимание при влизане в стари постройки или други потенциални места за скривалище на змии. При скално катерене, не е безопасно захващането за первази или пукнатини, без първо да се огледат, тъй като змиите са студенокръвни същества и често „се припичат“.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook