Здраве

28 Септември 2016

4964

Животът днес

На 1 октомври 2016 г. за пръв път ще се проведе обществена дискусия „Гражданска консултация“, като част от международен проект „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии” АСЕТ (Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics – ASSET). Националният център по заразни и паразитни болести е един от основните партньори в проекта и е отговорен за провеждането на обществената дискусия в България.

Научните изследвания и иновациите предоставят нови възможности за справяне със здравните и социалните проблеми, възникващи при епидемии и тези възможности могат да бъдат използвани най-добре само ако бъдат мобилизирани всички участници в социалните процеси и ако здравната система се „отвори“ към гражданското общество. Преодолявайки традиционния подход „отгоре-надолу“, трябва да се създаде механизъм на участието на обществото „отдолу-нагоре“, насочен към възстановяването на доверието между учените, изследователите, политиците и обществото, чрез включването и участието на различните заинтересовани страни. Такъв механизъм са именно гражданските консултации.

Гражданската консултация ще се проведе в редица други държави от Европейския съюз. Стотици граждани ще се срещнат за да дискутират едни и същи въпроси и за да гласуват по тях. В България около 50 души ще се срещнат и обменят гледни точки за епидемиите и пандемиите, като отговорят на въпроса как политическите лидери трябва да се справят с тях. Гражданските консултации дават възможност на гражданите да кажат какво мислят и да накарат политиците да се вслушат в мнението им. В деня на събитието дискусията ще бъде водена от фасилитатори, като ще се прожектират видеоклипове, ще се обсъждат тематични въпроси и ще се проведе гласуване.

По време на дискусията ще се прожектират видеоклипове, ще се обсъждат тематични въпроси и ще се проведе гласуване.

Гражданската консултация ще се проведе на 1 октомври 2016 г., от 10 до 16 ч. в залата на „Бест Уестърн плюс Сити хотел” в София, ул. Стара планина № 6.

Сподели във Facebook