Животът в близост до големи пътища и автомагистрали е свързан с по-висока заболеваемост от деменция, Паркинсон, Алцхаймер и множествена склероза, доказаха учени от Канада. Резултатите от тяхното изследване са публикувани в списание Environmental Health.

Неврологичните разстройства днес са една от водещите причини за смърт и инвалидизация по целия свят, отбелязват специалистите. Тези заболявания са неизлечими, а състоянието на пациентите се влошава с течение на времето. За рисковите фактори обаче все още малко се знае.

За да направят своите изводи, учените анализирали данните на 678 хиляди канадци на възраст от 45 до 84 г. Те съпоставили информацията за тяхното здравословно състояние за периода 1994-2003 г. с условията, при които са живеели – степен на замърсеност на въздуха, близост до големи пътища, ниво на шум и наличието на зелени насаждения. През това време са били регистрирани 13 хиляди случая на деменция, 4101 на Паркинсон, 1277 на Алцхаймер и 658 на множествена склероза.

Оказало се, че при участниците в изследването, които са живеели на по-малко от 50 метра до автомагистрали или 150 метра до големи пътища, е повишен рискът от невродегенеративните заболявания. Според специалистите причината е в замърсения въздух.

При болестта на Паркинсон и деменцията опасността е била увеличена съответно със 7% и 14%. В случаите с Алцхаймер и множествената склероза специалистите  съобщиха, че се нуждаят от повече данни, но предполагат, че и те са свързани със замърсения въздух.

Учените доказаха още, че животът в близост до зелени насаждения има защитен ефект срещу невродегенеративните заболявания.

Сподели във Facebook