Анкети

31.05.2016

1255

Какво трябва да е наказанието за шофиране след употреба на наркотици?

Шофьори, употребили опиати, се освобождават от наказателна отговорност, ако нямат предишни нарушения. Санкцията е глоба от 500 до 1500 лв., като след две години се заличава от досието им. При следващо такова нарушение ще се приложи същата процедура.

Какво трябва да е наказанието за шофиране след употреба на наркотици?

Сподели във Facebook