Анкети

13.09.2016

2322

Трябва ли учителите да бъдат атестирани от родителите?

Нова наредба на МОН задължава всички учители да се квалифицират, като за четири години изкарат 48 академични часа

извън училището и още 16 – вътре в него. Атестирането на учителите се извършва  от специална комисия, която включва представители на педагогическия съвет и на директора. Родителите ще се включват при оценяване на директора. Към учител, който не се справя с работата се предвижда да бъде прикрепен наставник и в случай на повторно несправяне - учителят да бъде отстранен.

Трябва ли учителите да бъдат атестирани от родителите?

Сподели във Facebook