Анкети

13.02.2017

3547

Знаете ли как се пише...?(ТЕСТ)

12 въпроса проверяват елементарен правопис

Предлагаме ви един бърз тест-анкета, в който да проверите знанията си.

Записвайте отговорите си на лист - анкетата не дава резултати след попълването й, посочва само статистически данни.

Верните отговори след края на теста може да сверите ТУК

Коя дума е изписана вярно?

Коя дума е изписана грешно?

Коя дума е изписана вярно?

Кое словосъчетание е изписано вярно?

Коя дума е изписана вярно?

В кое изречение запетаята е на правилното място?

В кое изречение не е допусната грешка?

Коя дума е изписана грешно?

Коя дума е изписана вярно?

В кое изречение няма допусната правописна грешка?

Кое словосъчетание е изписано вярно?

Кое словосъчетание е изписано без грешка?

Сподели във Facebook