Днес световният бизнес е много променен и главната му особеност е преминаването на дистанционна работа. За никого вече не са странни онлайн съвещанията и видеодискусиите.

Изследване, проведено от компанията FYI, основаващо се на данни от WWR (We Work Remotely), показа, че популярността на работата от вкъщи ще продължава да расте и след края на пандемията. Защо?

Причина 1: Коронавирусът не е „баща“ на дистанционната работа

Тенденцията за преминаване на служителите към работа от вкъщи се появи отдавна. Според анализ на 1100 работни места, проведен от WWR, 70% от хората твърдят, че са работили дистанционно в продължение на 3 или повече години. Само 11% от участниците в допитването са преминали на работа от вкъщи през последните 6 месеца, т.е. след началото на пандемията от COVID-19.

Още преди появата на коронавируса специалистите прогнозираха, че до 2025 г. голяма част от хората по света ще работят дистанционно.

Причина 2: Най-развитите икономически страни в света преминават към работа от вкъщи

По данни на WWR 71% от домашните офиси са базирани в англоезични страни: САЩ, Великобритания, Канада и Австралия. На компаниите в САЩ се падат 56,3% от общия броя на дистанционните работни места.

Според проучване на Owl Labs 85% от американските компании частично или напълно са въвели работата от вкъщи, което е с 29% повече в сравнение със средните показатели по света. Следва Великобритания с 6,1%, Канада с 4%, Австралия с 3,1% и Германия с 1,7%.

Но броят на компаниите, предлагащи на служителите си гъвкав работен график (работа от вкъщи поне няколко дена в седмицата), всяка година неотклонно расте.

Дори в изостаналите държави, намиращи се в Азия и Южна Америка, не повече от 9% от компаниите категорично отхвърлят дистанционния формат на работа.

Причина 3: Расте броят на длъжностите, които може да се изпълняват и от вкъщи

Сан Франциско, Ню Йорк и Лондон са градовете, където са базирани най-много компании, предлагащи работа от вкъщи. Причината е, че в тези градове е съсредоточен най-големият брой на технологичните компании. Но докато през 2014 г. 68% от дистанционните работни места са били свързани по един или друг начин с IT индустрията, то през 2019 г. делът им вече е 47% за сметка на ръста в представителите на други професии. С 30% расте всяка година броят на домашните офиси в световен мащаб.

Статистиката показва, че дистанционно работят предимно малки компании (щатът на 90% от тях е до 250 души), имащи свои офиси. Всяка пета компания обаче няма щаб квартира и сътрудниците ѝ работят вкъщи.

Причина 4: За бизнеса е по-изгодна работата дистанционно

В Сан Франциско, Ню Йорк и Лондон бизнесът предпочита домашните офиси по още една причина: животът в тези градове е скъп, което е сериозна пречка пред кадърните сътрудници, които обаче нямат особено големи финансови възможности. Работата вкъщи е отличен вариант за компаниите да се възползват от възможностите им, а и да спестят пари от наемане на офиси.

Причина 5: Производителността на труда е по-висока

Според проучване, проведено от Станфордския университет, ефективността на служителите, които работят дистанционно, е по-висока с 13%. Основните причини са в удължения работен ден, по-малкото прекъсвания и болнични, по-спокойната и удобна работна среда.

Причина 6: Работещите са по-удовлетворени

Анкетите показват, че 91% от работещите дистанционно предпочитат домашния офис. А над половината американски компании предлагат дистанционен формат, който се оказва основен фактор при избор на работа за три четвърти от хората (77%).

Сподели във Facebook