- Акад. Велев, току-що излезе нова част от вашата „История на българите от Македония“. Нека да припомним кои исторически периоди разгледахте досега.

 • В том І, част І на „История на българите от Македония“ се спрях на произхода на българите, първородината на българските племена, създаването на Стара Велика България от кан Кубрат през 632 г., преселението на българите на Аспарух и създаването на българската държава на територията на Балканския полуостров. Тук включих преселването на кан Кубер в Керамисийското поле на днешна Източна Вардарска Македония. Важен момент е признаването на българската държава от Византия през 681 г. и присъединяването на Източна Македония от кан Крум през 813 г. По-късно цялата географска област Македония е присъединена към България и това става исторически факт при управлението на кан Пресиян. Важно място отделих и на цар Самуил – от  възкачването на българския престол до мъжествената му битка за защита на българската държава. Разбира се, и последвалото драматично падане на Самуилова България под византийско владичество през 1018 г.
 • Но за първи път читателите Ви научиха какво се случва  с областта Македония по времето на византийското владичество. Отделяте място и на българските въстания по това време – все неща, които невинаги са били във вниманието на историографията ни…
 • Нямаше как да не разгледам и още нещо – положението на българите в Македония, попаднали под сръбско управление, което предшества завладяването им от османските нашественици. Подробно се спрях на терора и геноцида над македонските българи не само от страна на османлиите, но и от гръцката Цариградска патриаршия, наложила истински духовен гнет през периода ХІV-ХІХ в. Особен читателски интерес предизвикаха най-новите свидетелства за българския произход на населението на Македония, базирани на последните проучвания на генетичния код на българите. Но нека споменем и най-важното от част ІІ на тази „История…“ –  това е епохата на националното ни Възраждане, което започва едновременно в трите провинции с българско население - Македония, Мизия и Тракия. Много тежка и продължителна е борбата на нашите прадеди за независима българска православна църква. В споменатите три географски района те отказват в черквите ни да проповядват гръцки свещеници, искат богослужението да е на български въпреки съпротивата на гръцката Патриаршия. Не съм подминал и спънките на руската дипломация за решаване на този църковнонационален въпрос. Тези спънки са продиктувани от стремежа на Русия да запази единството на православието. Много интересен и малко известен е периодът, когато сред нашето население възниква движението за създаване на униатска църква. Това е остра, но естествена реакция от страна на църковните ни дейци срещу прогръцката позиция на руската дипломация…
 • Но въпреки съпротивата на гръцките духовници родните ни възрожденци стигат до триумфален финал – султанът издава  ферман, с който се учредява Българската екзархия…
 • Нещо повече - султанският ферман не само най-после дава  независимост на православната ни църква, но с него официално се признава съществуването на българската нация! Не трябва да забравяме, че по онова време Българската екзархия има водеща роля срещу опитите нашите сънародници в Македония, Мизия и Тракия да бъдат масово погърчени. По-нататък историческият акцент е върху Априлското въстание, което въпреки неуспеха си през 1876 г. предизвиква посланиците на Великите сили в Цариград да седнат на масата на преговорите. Тази Цариградска посланическа конференция е важен етап от политическата ни история – след близо 500 години конференцията за първи път очертава границите на българското национално землище, включващо трите географски области – Македония, Мизия и Тракия.
 • Нов момент в историческия Ви анализ е и участието на българите от Македония в Руско-турската освободителна война.
 • Да, това са факти, които доказват още веднъж, че населението от този район е българско. Интересна е реакцията на нашите сънародници от Македония срещу решенията на Берлинския конгрес. Те решително протестират Вардарска Македония да остане в рамките на Османската империя. И в резултат на масовото възмущение  избухва Кресненско-Разложкото въстание. Не съм подминал и ролята на руската дипломация, която не успява да защити  проекта си за Санстефанска България. Друг съществен момент е, че в оставените под отоманска власт Македония и Одринска Тракия се откриват стотици  български училища, които стават истински огнища на националната ни просвета въпреки терора на паравоенните сръбски и гръцки отряди срещу селското население, което не се отказва от българския си корен.
 • Стигахме до част ІІІ на том I, която предстои да излезе от печат…
 • В нея ще представя последния етап от Българското национално възраждане. Това е процесът на изграждане и утвърждаване на единен български книжовен език. Спирам се на най-важните характеристики и особености на езика ни, на различните диалекти и социални говори. Централен момент тук е териториалното разпределение на българските говори, както и обективните фактори за формирането на езика ни. Отдавам дължимото и на най-бележитите българи в строителството на съвременния език, както и на първите стъпки на родното ни печатно дело, на възрожденската ни литература и вестникарство. Това е началото на първите ни научни изследвания, появява се и уникалната просветна форма – народните читалища, както и първите български обществени организации.
 • Нека обобщим - с бъдещия том  ще завършите цялостното представяне на процеса на Възраждането в Македония, Мизия и Тракия.
 • Да, описването на този процес в три части бе крайно необходимо, за да се запълни голямата празнина от информация за живота, борбите и стремежите на българите от Македония като неделим дял от българското национално землище и духовно единение.
 • Кой е виновникът за това разединение и противопоставяне, което продължава и до днес?
 • Това беше една партия – БКП, която продаде българските национални интереси в името на една имагинерна и банкрутирала идеология. Близо 84 г. (от 1934 г.) Българската комунистическа партия работеше в услуга на Комунистическия интернационал, наречен съкратено Коминтерн, грубо потъпквайки националните интереси на България към Македония. Силно денационализирана, тази партия нанесе неизмерими щети на нацията ни, отказвайки се от правото да защитава интересите, честта и достойнството на еднокръвните си братя българи в Македония. Тя не само продаде тези интереси, но пристъпи и към задължително и брутално македонизиране на 200 000 българи в Пиринска Македония. Това не трябва да се забравя! Искрено се надявам, ако има все още заблудени българи, които са под натрапчивото внушение на БКП, че съществува македонска нация, най-сетне да се събудят, прочетат и дълбоко осъзнаят, че българите в Македония са  неделима част българската нация.
Сподели във Facebook